DGNB for bygninger i drift - 11. maj 2021

 

Underviser: Thomas Fænø Mondrup, teknisk chef, DK-GBC og Rasmus Lund, teknisk konsulent, DK-GBC

Kursusdeltagere

Kurset henvender sig til aktører, som ønsker at tilegne sig kompetencer i arbejdet med certificering af eksisterende bygninger og porteføljer.

Kursusbeskrivelse

Med kurset bliver du i stand til at rådgive om og håndtering af certificering af en eksisterende bygning. At bevare i stedet for at bygge nyt kan i sig selv være bæredygtigt, men det kræver en fokuseret indsats på de enkelte løsninger, og hvordan de som helhed påvirker hinanden.

Med kurset får deltageren et indblik i screening og evaluering af den igangværende bygningsdrift, med fokus på miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter. Udvalgte kriterier præsenteres og forklares, herunder kriterier med fokus på CO2-reduktion, affaldshåndtering, optimering af driftsøkonomi, værdibevarelse, styring af indeklima, kommunikation med brugere mv.

Med kurset opnås titlen som konsulent i bygninger i drift og kursusbevis modtages under forudsætning af, at eksamen er bestået. Eksamensformen er 30 minutters multiple choice.

Nærværende kursus er en forudsætning for at varetage certificeringen af en eksisterende bygning under ordningen DGNB for bygninger i drift.

Gennemføres certificeringen af en eller flere bygninger, opnås titlen som auditor i bygninger i drift.

Adgangskrav

Du skal opfylde ét af nedenstående krav:

 • Du har gennemført DGNB-konsulentuddannelse i nye bygninger.
 • Du har gennemført kurset DGNB i korte træk.

OBS: For at blive auditor i bygninger i drift, og for at varetage en certificering af en eksisterende bygning, er det et krav, at du har gennemført nærværende kursus samt har mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Kursusmateriale

Inden kursusstart fremsendes login, som giver adgang til kursuspræsentationer, manual for DGNB for bygninger i drift samt tilhørende værktøjer.

Generel information

DK-GBC forbeholder sig ret til at aflyse kurser, hvor der ikke er tilstrækkelig tilmeldte, jf. generelle betingelser ved kursusdeltagelse.

 

Priser

 • Medlemmer: DKK 4.500,- ekskl. moms
 • Ikke-medlemmer: DKK 7.500,- ekskl. moms

Dato og adresse

 • 11.05.2021  09.00 - 17.00
  DGI-Byen, Cph Conference
  Tiegtensgade 65
  1704 København V

Tilmelding: DGNB for bygninger i drift - 11. maj 2021