Markedsundersøgelse af bygherre 2016

Flere bygninger vil blive bæredygtighedscertificeret, ambitionsniveauet vil stige og udviklingen er drevet af brugernes efterspørgsel. Det er forventningen til de kommende års udvikling blandt en række aktører i byggebranchen. Og så har flere fået øje på de økonomiske gevinster ved at bygge bæredygtigt, viser en ny markedsundersøgelse fra Green Building Council.

På relativt få år har bæredygtighed bevæget sig fra at være noget man talte om som fremtiden i byggebranchen til at være konkret virkelighed i mange – især større – byggerier.

Green Building Council indførte DGNB Certificering i Danmark i 2012, og allerede i foråret 2015 var 50 byggerier i Danmark enten certificerede eller på vej til at blive det. I forlængelse af den udvikling har Green Building Council i foråret 2016 gennemført en markedsanalyse der viser, at både kvantitet og kvalitet fortsat er på en opadgående kurve.

"Vi er glade for, at tendensen så entydigt peger i retning af, at markedet for bæredygtigt byggeri vil vokse. Og det er positivt, at udviklingen ikke blot er drevet af grønne ambitioner, men også af kundernes efterspørgsel og af et klart billede af, at det lønner sig på bundlinjen”, siger direktør Mette Qvist fra Green Building Council, der har gennemført en markedsanalyse blandt aktører i byggebranchen.

“Derfor opfordrer vi regeringen til at lytte til markedet og virksomhederne og indbygge bæredygtighed i lovgivningen på byggeområdet. Det vil sætte mere turbo på en stærk bæredygtig udvikling, og det vil styrke en i forvejen stærk dansk position internationalt set – og være med til at skabe innovation og vækst i det danske samfund". 


80 procent af deltagerne i markedsanalysen forventer stigende efterspørgsel de kommende år. Ingen forventer faldende efterspørgsel. Og 85 procent forventer stigende ambitioner. 

En interessant detalje er, at 75 procent af deltagerne i undersøgelsen vurderer, at udviklingen er drevet af efterspørgsel fra brugerne. En anden markant tendens er, at branchen i stort omfang ser økonomiske fordele ved at bygge bæredygtigt. 

48 procent af dem, som selv har bygget bæredygtigt, ser bedre økonomi totalt set i byggeriets levetid som et afgørende argument for at bæredygtighedscertificere. Og selv blandt dem, som ikke har egne erfaringer med at bygge certificeret er opfattelsen, at besparelser på driften overstiger den dyrere anlægspris ved at bygge bæredygtigt.

Forventningen fra markedet stemmer overens med den faktiske udvikling hos Green Building Council, der står bag DGNB-bæredygtighedsmærkningen i Danmark. Antallet af bygninger tilmeldt DGNB certificering var i januar 2016 fordoblet i forhold til januar 2015.


Læs hele markedsanalysen her.