FNs verdensmål og DGNB

 

Publikationen ”FN’s Verdensmål og DGNB” viser synergierne mellem DGNB-bæredygtighedscertificering og FN’s 17 Verdensmål ved at illustrere, hvordan DGNB bidrager til 14 af de 17 Verdensmål.

 

Dermed gøres de 17 Verdensmål operationelle og viser, hvordan enhver organisation kan anvende bygninger og byområder som et aktivt bidrag til FN’s verdensmål.

BESTIL GUIDEN I PDF-FORMAT.

Det koster ikke noget. Brug den grønne knap og vælg 'pdf' nedenfor.

 

BESTIL ET EKSEMPLAR AF GUIDEN I HARD COPY TIL 40 KR. 

Det gør du ved at vælge 'hard copy' i bestillingsformularen via den grønne knap nedenfor.

 

FN’s verdensmål som rettesnor for bæredygtig udvikling

FN’s verdensmål er blevet en rettesnor for, hvordan offentlige institutioner, private virksomheder og civilsamfund samlet kan bidrage til at skabe bæredygtig udvikling frem mod 2030. De 17 mål er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for verden nogensinde og stiller nye krav til alle lande om at tage ansvar og bidrage til en bæredygtig omstilling på alle niveauer. Det kalder på en holistisk og strategisk indsats, mens de enkelte organisationer samtidig har behov for konkrete og målbare værktøjer til at arbejde med verdensmålene.

 

DGNB - byggeriets målbare bidrag til FN’s verdensmål

Byggebranchen er den sektor, der udleder flest drivhusgasser, hvilket betyder, at der ligger et enormt potentiale i at bidrage til verdensmål 13. Men klimaindsatsen kan ikke stå alene og med DGNB, kan danske bygherrer bidrage til at mindske klimaforandringerne samtidig med, at der eksempelvis udvikles mere bæredygtige byer og lokalsamfund. DGNB bidrager nemlig til hele 14 ud af de 17 verdensmål. DGNB fungerer på tværs af fagligheder og hierarkier og forsøger at gøre bæredygtighed handlingsorienteret ved at sætte bæredygtighed på formel med udgangspunkt i danske forhold og krav. Ved at anvende DGNB som planlægningsværktøj ved udvikling af nye bygninger og byområder får man et udgangspunkt til at arbejde med 14 ud af de 17 verdensmål.

 

Særlig relevant for kommuner

I en rundspørge fra 2017 blandt 45 kommunaldirektører vurderer 44 %, at FN’s verdensmål i meget høj grad eller høj grad er relevante for deres kommune. På trods af dette viser rundspørgen, at kun 11 % af de adspurgte kommuner har en handlingsplan for, hvordan de bidrager til FN’s verdensmål. Meget peger dermed på, at danske kommuner fremadrettet vil begynde at arbejde mere strategisk med deres bidrag, mens de samtidig har brug for konkrete værktøjer til at igangsætte handlingsplaner.

Derfor er det Green Building Council Danmarks ambition at hjælpe kommuner på vej ved at stille en bæredygtig ramme og værktøjer via DGNB til rådighed. Nedenfor kan du downloade publikationen ”FN’s verdensmål og DGNB”, som giver indsigt i, hvordan DGNB bidrager til arbejdet med 14 ud af de 17 verdensmål.