Eksterne publikationer

På denne side finder du eksterne publikationer, som har relevans for bæredygtighed i byggeriet og DGNB.

Download Deloittes undersøgelse FNs verdensmål i et kommunalt perspektiv

Download Trafik- og Byggestyrelsens publikation Bæredygtigt byggeri

Download Future-Fits publikation Creating System Value

Download Realdanias rapport om Indeklima i skoler

Download Alexandra instituttets rapport om Indeklima i skoler - muligheder for adfærdsændringer i hverdagen

Download The Task Force for Climate -related Financial Disclosures (TCFD) rapport

Download Strategi for cirkulær økonomi

Download Circular economy in the built environment