Vision og mission

Green Building Council Denmark blev, ved stiftende generalforsamling i 2010, etableret som et dansk råd for bæredygtighed i byggebranchen. 

Foreningens mål er at forbedre bæredygtigheden i byggeriet såvel som i det omgivende miljø ved at udbrede den danske DGNB-certificeringsordning. Med fokus på både miljø, økonomi og sociale forhold ønsker DGNB at fremme en helhedsorienteret tilgang til byggeri og byområder.

Vision

 • Udbrede bæredygtighed i byggebranchen og hermed understøtte den grønne omstilling i Danmark.
 • Skabe forudsætninger for, at den danske byggebranche bliver ledende inden for bæredygtigt byggeri på det internationale marked.
 • Sætte standarder inden for bæredygtigt byggeri både nationalt og internationalt.
 • At skabe et miljø, der muliggør for mennesker og planeten at trives ved at:
  • Afbøde for og tilpasse til klimaændringer
  • Eliminere affald og maksimere ressourceeffektivitet
  • Omlægge og genoprette naturen og fremme biodiversiteten
  • Optimere sundhed og trivsel for mennesker
  • Oprette langsigtet værdi for samfundet og forbedring af livskvalitet


Mission

Forbedre bæredygtigheden inde for byggeriet og det omgivende miljø ved:

 • At skabe en erkendelse og holdningsændring hos ledelsen i virksomheder og organisationer, der fordrer bæredygtige valg.
 • At skabe værdi med DGNB som led i at fremme bæredygtigt byggeri i proces projektering, design, vedligeholdelse og sundhed/velvære. Både ved nybyggeri og renovering.
 • At øge ambitionsniveauet for bæredygtigt byggeri for hermed at skabe politisk pres, og dermed påvirke lovgivningen.


Det vi gør

For samfundet
Vi understøtter den grønne omstilling i Danmark ved dialog med politikere og embedsmænd, for at øge ambitionsniveauet i lovgivningen i retningen af en mere progressiv byggepolitik med hensyn til bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø.

For byggebranchen
Vi inspirerer, udfordrer og styrker vores medlemmer og hjælper dem med at identificere og beslutte de mest bæredygtige, levedygtige løsninger. Vi engagerer også vores medlemmer til at skubbe på regeringen for at påvirke den grønne byggepolitik i en mere ambitiøs retning.

For medlemmer
Vi støtter vores medlemmer med at fremme erkendelse hos ledelsen i virksomheder og organisationer, der fordrer bæredygtige valg.
Vi formidler viden, afholder kurser og events om bæredygtighed og uddanner konsulenter og auditorer i bæredygtighedscertificering DGNB Denmark, som administreres af vores datterselskab DGNB.dk.