Kristian Hebsgaard

Teknisk konsulent

Tlf: 3672 1020
E-mail: kristian.hebsgaard@dk-gbc.dk

Kompetencer:

Kontakt angående:

Kristian kan kontaktes angående conformity checks for nybyggeri.

Baggrund:

Civilingeniør i Architectural Engineering fra Danmarks Tekniske Universitet, hvor jeg har specialiseret mig inden for energi og indeklima. Jeg har en stor passion for fagområderne dagslys, belysning og bæredygtigt byggeri, og disse har ofte været inkorporeret i mine projekter. Jeg har ydermere haft kurser inden for blandt andet bærende konstruktioner (introduktionskurser såvel som videregående kurser), byplanlægning, bygningsrenovering og materialelære, hvilket har givet mig en god tværfaglig forståelse.

 

NØGLEKOMPETENCER
o Indeklima: Redegøre for og analysere indeklimaets påvirkning på menneskers sundhed, komfort og præstationer med særligt fokus på termiske forhold og luftkvalitet. Simuleringer af 3D bygningsmodeller.
o Energioptimering: Analyse og beregning af energibalancer/-forbrug i bygninger, samt anvendelse af simuleringsværktøjer til at estimere/vurdere disse. Forståelse af sammenspillet mellem teknologi og arkitektur og mulighed for energioptimering på baggrund af dette.
o Dagslys/belysning: Beregning, simulering, dimensionering og analyser af lysforhold i rum - bl.a. beregning af lysmæssige egenskaber for vinduessystemer, dagslysfordeling, lysfordeling fra kunstig belysning og energibehov til belysning. Kendskab til LED belysning og farvetemperatur.
o Materialer: Livscyklusvurdering, komponentdesign, betonkonstruktioner og -teknologi. 

 

Kristian har været ansat hos Green Building Council siden august 2019.