FAQ

Denne side giver et overblik over ofte stillede spørgsmål med dertilhørende svar. Spørgsmål og svar
vedrører generelle informationer om DGNB, herunder værdien af DGNB, certificeringsproces, kurser, m.m.

DGNB Generelt  

 

  • Hvad siger branchen om DGNB?
   Her kan du finde udtalelser om erfaringer med DGNB fra forskellige stakeholders i byggebranchen: Hvad siger branchen om DGNB?
  • Hvilke fordele er der ved DGNB?
   DGNB har en holistisk tilgang til bæredygtighed, der sikrer, at der tages hånd om både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Denne holistiske tilgang bygger på FN’s definition af bæredygtighed. Et vigtigt element i DGNB er desuden, at graden af bæredygtighed gøres målbar gennem konkrete bæredygtighedskriterier. Ydermere er det et krav, at byggeriets bæredygtighedsniveau dokumenteres samt godkendes gennem en uvildig tredjepartsevaluering. Herved sikres det, at det endelige byggeri lever op til de opstillede krav og forventninger. Dertil kan vi henvise til DGNB Introbrochure, der findes her: DGNB introbrochure 2016.

 

 

 

  • Hvad er DGNB Diamant?
   DGNB Diamant er en arkitektonisk udmærkelse, som kan tildeles et DGNB-certificeret byggeri med høj arkitektonisk kvalitet. Læs mere om DGNB Diamant her: DGNB Diamant.

 

  • Kan DGNB-systemet anvendes over hele verden?
   Ja. Hvis der ikke findes en national tilpasning, som der gør i Danmark, skal man bruge DGNB International. Læs mere her: DGNB International. 

 

 

  • Hvad skal der til for at opnå DGNB Platin?
   Det er der desværre ikke et konkret svar på, men for at opnå DGNB Platin er det nødvendigt at være god på stort set alle kvaliteter og kriterier. En vigtig forudsætning er at være god i de ”tunge” kriterier med høj vægtning, såsom ENV1.1/ENV2.1 (LCA) og ECO1.1 (LCC). Scores der kun en middelscore her, er det ikke muligt at opnå DGNB Platin. Dette betyder, at der i den tidlige designfase skal arbejdes med både materiale- og økonomioptimering. I forhold til materialer, LCA-delen, er det nødvendigt at optimere både materialeforbruget samt selve materialesammensætningen. I forhold til økonomi, LCC-delen, er det nødvendigt at se på robuste løsninger samt udarbejde et bygningsdesign med lave drifts-/renholdomkostninger. Et lavt energiforbrug er en forudsætning, som tikker ind i både LCA og LCC. Et vigtigt element er desuden processen; at få igangsat de rigtige processer helt fra start. Få styr på udbuddet, arkitektkonkurrence, integreret design, brugerinddragelse, borgerdeltagelse etc. Det er de tilknyttede rådgivere og fageksperter, der skal udarbejde de gode løsninger. DK-GBC/DGNB stiller blot kravene til evaluering af disse.

 

DGNB og Renovering

  • Findes der screeningsværktøjer til DGNB-dokumentation af renoveringsprojekter?
   Er der tale om en omfattende renovering, kan byggeriet evalueres og certificeres efter DGNB-standarden for Nye bygninger. Er der modsat tale om blot mindre moderniseringer eller opdateringer, vil der i stedet skulle certificeres efter DGNB-standarden for Bygninger i drift.

 

DGNB for Bygninger i Drift

  • Er det muligt at DGNB-certificere eksisterende bygninger?
   Ja. DGNB-standarden for Bygninger i drift har til formål at evaluere eksisterende bygninger og deres drift. Standarden bygger på samme overordnede principper som standarden for Nye bygninger og omfattende renoveringer, men kriterierne er målrettet en mere praktisk evaluering af den igangværende (og fremtidige) bygningsdrift. Generelt er standarden for Bygninger i drift er tilsigtet at fungere som et managementværktøj med fokus på optimering af bygningsdriften samt dialogskabelse mellem bygherre, driftsorganisation og brugere af bygningen.

 

Uddannelse & Kurser

  • Hvilke uddannelser og kurser tilbyder I?
   Vi tilbyder forskellige uddannelser og kurser. Du kan finde alle vores aktuelle kurser og
   uddannelser her: Uddannelse og events
  • Hvordan bliver jeg DGNB-auditor?
   Hvis du vil være DGNB-auditor, skal du, udover allerede at være uddannet DGNB-konsulent,
   gennemføre de tre kurser; LCC, LCA samt Dokumentationsindsamling. For endelig godkendelse som DGNB-auditor skal du desuden have haft auditorrollen på et DGNB-godkendt byggeri. Læs mere her: DGNB-auditor i nye bygninger.
  • Jeg skal være projektleder på et bæredygtigt byggeri. Har I nogle kurser eller andet
   som henvender sig specifikt til dette?
   Ja. Vi har en uddannelse, som er skræddersyet til dig. Se mere om kurset Bæredygtighedsledelse
   her: Bæredygtighedsledelse.
  • Hvad er forskellen på en konsulent og en auditor?
   Konsulentuddannelsen er første del af uddannelsen til DGNB-auditor. Forskellen er primært, at konsulentens rolle er rådgivende, mens auditorens rolle er praktisk udøvende. Auditoren står således som bindeled mellem bygherre og DK-GBC og er hovedansvarlig for at sikre gennemførslen af en certificering i praksis. Dette betyder helt konkret, at auditoren skal sørge for, at al relevant dokumentation af byggeriet og byggeprocessen i forhold til DGNB-certificeringens krav indsamles og fremsendes til DK-GBC/DNGB.dk ved kvalitetssikringen (conformity check).

 

Sagsbehandling

  • Hvor lang er jeres sagsbehandlingstid ved indsendelse af dokumentation til certificering?
   For præcertificeringer er conformity check sat til maks. 4-6 uger, for endelige certificeringer maks. 6-8 uger. Tiden gælder fra den dag, I indsender materiale og frem til første tilbagemelding. Forløbet herefter afhænger af, hvor hurtige I er til at opdatere og tilrette dokumentationen jf. fremsendte kommentarer/tilbagemeldinger.

 

Delt Auditering 

  • Er et muligt at være to auditorer på samme DGNB-projekt?
   Når der er tale om en bygning på 20.000 m2 eller derover, er det muligt at have to
   auditorer på samme projekt/byggeri. Ved bygninger under 20.000 m2 kan der som
   udgangspunkt kun være én auditor, med mindre et af de to nedenstående punkter er
   gældende:
   •  De to auditorer repræsenterer hver sin faglighed (fx hhv. ingeniør og arkitekt),
    da GBC gerne vil støtte tværfagligt samarbejde. De to auditorer må ikke være
    ansat i samme virksomhed.
   • Certificeringen er særlig omfangsrig, kompleks eller udfordrende (fx hvis der
    er blandede bygningskategorier eller stor variation i byggematerialer, udformning,
    funktioner m.m.).

Ved konkrete ønsker omkring to auditorer på samme DGNB-projektet rettes henvendelse til DK-GBC/DGNB.dk

 

Ved yderligere spørgsmål henvises til info@dgnb.dk eller support@dgnb.dk.