Bestyrelse


DK-GBC's bestyrelse er en arbejdende bestyrelse, der bidrager konkret til udviklingen og fremdriften af DK-GBC. 

Bestyrelsen består af 5-12 medlemmer inklusiv formanden samt op til 4 suppleanter, der mødes 6 gange årligt. 

Bestyrelsesmedlemmerne er i øvrigt alle engageret i et eller flere af DK-GBC's udvalg.

Du kan læse mere om de enkelte medlemmer af bestyrelsen nedenfor.

For at læse mere om, rammerne for bestyrelsens arbejde kan du læse DK-GBC's vedtægter.

Nikolaj Hertel

Bestyrelsesformand
E: hertel.nikolaj@gmail.com

Anne Skovbro - By & Havn

Bestyrelsesmedlem
E: ask@byoghavn.dk

Anne Hedegaard - Frandsen & Søndergaard

Bestyrelsesmedlem
E: ah@frandsen-sondergaard.dk

Dorthe Mathiesen - DI Dansk Byggeri

Bestyrelsesmedlem
E: dma@di.dk

Jesper Dahl - Arkitektforeningen og Frederiksberg Kommune

Bestyrelsesmedlem
E: jeda02@frederiksberg.dk

Klaus Birk - Saint-Gobain

Bestyrelsesmedlem
E: klaus.birk@saint-gobain.com

Marius Møller - PensionDanmark

Bestyrelsesmedlem
E: mrm@pension.dk

Ole Hornbek - JJW ARKITEKTER

Bestyrelsesmedlem
E: oh@jjw.dk

Pernille Klausen - Rambøll

Bestyrelsesmedlem
E: pfa@ramboll.dk

Peter Andreas Sattrup - DANSKE ARK

Bestyrelsesmedlem
E: pas@danskeark.dk

Susanne Kuehn - ROCKWOOL

Bestyrelsesmedlem
E: susanne.kuehn@rockwool.dk

Lisbeth Kjær Thomsen - Københavns Kommune

Bestyrelsesmedlem
E: lkt@kk.dk

Gitte Krusholm Nielsen - DANSKE TEGL

Suppleant
E: gkn@dansketegl.dk

Ninette Mahler Alto - MT Højgaard

Suppleant
E: nalt@mth.dk

Mikael Voldborg - COWI

Suppleant
E: mivo@cowi.com