Videoer

Her på siden finder du de seneste videoer om DGNB

 

 

 

I videoerne nedenfor finder du de seneste videoer publiceret på youtube.

Building Green 2020: Tænk renovering og cirkulær økonomi ind i den grønne byggedagsorden

Building Green 2020: Biodiversitet

Building Green 2020: Bæredygtigt byggeri - driver for grøn genstart

 

Webinar høringsmøde Proces kriterier (PRO1.1-PRO2.4)

Webinar høringsmøde Sociale kriterier (SOC1.6-SOC3.3)

Webinar høringsmøde Tekniske kriterier (TEC1.1 - TEC3.1)

 

16 mio. kr. besparelse og bidrag til FNs Verdensmål med DGNB? - Denne video samler alle momenter fra vores Vinterkonference 2018, hvor der deles erfaringer og opdateringer inden for bæredygtighed i byggeri. Hør erfaringer med DGNB med massive driftsbesparelser på 16 mio. kr. og bidrag til FNs Verdensmål fra Skanderborg og Roskilde Kommune. 

Bæredygtige udbud af byggeri er vejen til FNs Verdensmål - DGNB indfrier den politiske vision om bidrag til verdensmålene ved at muliggøre pragmatiske udbud med bæredygtige kvaliteter. Hør i denne video Klaus Kellermann beskrive, hvordan Roskilde Kommune benytter DGNB til at skabe en sikkerhed om at få den ønskede kvalitet i deres byggeprojekter. 

DGNB definerer det gode indeklima og bidrager specifikt til FNs Verdensmål 12 & 4 - Se i denne video Klaus Kellermann uddybe, hvordan der bidrages specifikt til Verdensmål 12 og 4 ved brug af DGNB. DGNB giver konkrete definitioner, der kan linkes til Verdensmålene f.eks. hvad godt indeklima er.

DGNB- værktøj til slutbrugerværdi & bidrag til FN Verdensmål i byggeri - Ved at bruge DGNB som kvalitetskatalog kan DGNB bidrage til FN’s Verdensmål. Se i denne video, hvordan Klaus Kellermann benytter DGNB til at udvælge de kvaliteter, Roskilde Kommune finder vigtige i forhold til verdensmålene og som samtidig skaber værdi for slutbrugeren. DGNB fastholder derfor den røde tråd mellem vision og det færdige byggeri.

DGNB – vejen til det bæredygtige & robuste materialevalg - Bæredygtighed bliver oftest nedgraderet til at være fordyrende. Dog giver Knud Sørensen i denne video et eksempel på, at brugen af DGNB har sparet Skanderborg Kommune 16 mio. kr. i driften på Skanderborg Fælled. Det lykkedes blandt andet ved at tage Total Cost of Operations perspektiv i byggeriet med fokus på robuste bæredygtige byggematerialer.

DGNB tankeprovokerede Skanderborg Kommune til besparelse 16 mio. kr. - Se i denne video, hvordan Knud Sørensen uddyber hvad driftsbesparelsen på 16 mio. kroner konkret bygger på. Han er ydermere sikker på, at potentialet er langt større.

Green Building Council Denmark – viden der gør en bæredygtig forskelGreen Building Council Denmark samler byggebranchen og muliggør sparring mellem aktører. Se i denne video, hvordan der eksempelvis til Green Building Councils vinterkonference blev delt erfaringer med at arbejde med bæredygtighed i byggeriet.

DGNB - Et fælles sprog for bæredygtighed i byggeriet - Henrik Mott Frandsen fortæller om, hvordan DGNB har været med til at påvirke byggeriet af rådhuset i Middelfart kommune.

DGNB - Social, Miljømæssig & Økonomisk værdiskabelse i byggeriet - Hvordan DGNB har en indflydelse på flere faktorer i byggeriet på længere sigt

DGNB- effekten af et dokumenteret kvalitets indeklima DGNBHer beskrives det, hvilken effekt DGNB har på indeklimaet og hvordan man efterfølgende måler på det.

Øget trivsel og reduceret sygefravær i et godt arbejdsmiljøTrivslen og sygefraværet bliver påvirket markant af at sidde i en DGNB certificeret bygning. Se i denne video, hvilken effekt DGNB har på trivsel og sygefravær. 

DGNB - værdiskabende projektstyring - DGNB er med hele vejen. I denne video beskrives det, hvordan DGNB fungerer som styringsredskab til byggeprocessen.