Valg til DK-GBC's bestyrelse

22.12.2020  - TIL PREMIUM OG BASIC MEDLEMMER

I Green Building Council Denmark (DK-GBC) er det vores bestyrelse, der sætter retningen for vores arbejde.

Bestyrelsen består af 12 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter, som vælges for en periode af to år, og kan genvælges for en samlet periode på 6 år.

 

Repræsentation af hele værdikæden

Vi sigter efter at have en bred fordeling af repræsentation af vores medlemmer.

Derfor ønsker vi både repræsentanter fra bygherresiden (privat og offentlig), rådgivere, arkitekter, entreprenører, materialeproducenter/-leverandører, ejendomsadministratorer m.fl.

Derudover tilstræber vi også diversitet i bestyrelsen med hensyn til køn, alder, geografisk placering og størrelse af repræsenterede virksomheder.

 

Valg til bestyrelsen 2021 og good governance

I maj afvikles den ordinære generalforsamling, og i år er hele bestyrelsen på valg. Derfor vil vi høre, om I som repræsentant for et Premium eller Basic medlemskab, ønsker at pege på nogen i jeres organisation eller selv kunne tænke jer at stille op til bestyrelsen.

Det har altid været muligt for vores Premium og Basic medlemmer at stille op til vores bestyrelse, men for at sikre gennemsigtighed og good governance får I nu denne mail som en påmindelse.

Har I forslag, der vil være det helt rette som bestyrelsesmedlem i Green Building Council Denmark, bedes I, senest den 15. januar 2021, henvende jer til formand Nikolaj Hertel på mail: hertel.nikolaj@gmail.com eller til direktør Mette Qvist på mail: mette.qvist@dk-gbc.dk

 

Baggrund for at opstille

I mailen skal I skrive, hvorfor I ønsker at være medlem af bestyrelsen – eller hvorfor I udpeger en potentiel kandidat, og hvilke kompetencer du eller din kandidat kan bidrage med til bestyrelsen og til den bæredygtige dagsorden.

Kandidaterne bliver herefter taget med i bestyrelsens overvejelser til den indstilling til nyvalg/genvalg til bestyrelsessammensætningen, som bestyrelsen fremlægger til generalforsamlingens godkendelse. Forslaget udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse, samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Frist for tilbagemelding

Udover ovennævnte frist (15. januar 2021) for kandidatemner til bestyrelsesposter og suppleanter, kan man altid meddele ønske om valg/genvalg til bestyrelsesposter eller som suppleant, senest 2 uger inden den ordinære generalforsamlings afholdelse.

 

Vi håber, at der sidder nogle derude, som kunne tænke sig at bidrage til at fremme den bæredygtige dagsorden i byggeriet i vores forening, og vi ser frem til at høre fra jer.

 

Du og dine ønskes en god jul og et lykkebringende nytår.