Ryesgade 25 modtager Danmarks første DGNB certificering til bevaringsværdig boligejendom

26.04.2019

Den bevaringsværdige boligejendom Ryesgade 25, beliggende tæt ved søerne i København, har gennemgået en renovering, hvor det stærke fokus på bæredygtighed medførte, at projektet har opnået DGNB bæredygtighedscertificering.

Den smukke æstetiske københavnerejendom der oprindeligt er opført i 1906 og registreret med en SAVE Værdi på 4[1],  står derfor nu som et monument, som eksemplificerer et renoveringsprojekt, hvor bygherrens samt lejernes ønsker og hensyn til miljøet går op i en højere enhed. Tirsdag den 23. april fik bygherren Drost Fonden overrakt det fysiske bevis i form af en DGNB sølvplakette af Green Building Council Denmarks direktør.

[1] Survey of Architectural Values in the Environment (SAVE) Definition på Værdi ”4” - Bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.  

 

Ryesgade løber parrallet med søerne på indre Nørrebro i København, og Ryesgade 25 projektet ligger således i et unikt område i København, som rummer både pulserende byliv og natur.

Fra starten af renoveringen har det derfor været et klart fokus at bevare bygningens æstetiske udtryk med respekt for bymiljøet og kulturen i nærområdet, som bygningen er en naturlig del af. Samtidig har der fra bygherren været et klart ønske om at fremtidssikre ejendommen. Et af initiativerne for at fremtidssikre ejendommen har været at DGNB bæredygtighedscertificere projektet og derved have høje krav til det atmosfæriske indeklima med høj luftkvalitet, god akustik og robuste bæredygtige kvalitetsmaterialer. Bygherre Adm. direktør Morten Andersen, Drost Fonden uddyber:

”Min personlige overbevisning er, at i fremtiden får ejendomme uden en dokumenteret bæredygtighedsprofil i form af certificering udfordringer i forhold til at kunne tiltrække lejere. Derfor valgte vi at fremtidssikre ejendommen ved at give den et kvalitetsløft med DGNB som løftestang for bæredygtige kvaliteter som f.eks. et dokumenteret kvalitetsindeklima og fokus på levetid i materialevalg. I Ryesgade 25 valgte 2/3 af de eksisterende lejere at flytte tilbage i ejendommen efter renoveringen, på trods af en fordobling af huslejen. Det tager jeg som et tydeligt udtryk for, at vores kvalitetsløft og tilgang til renovering af ejendommen, også anerkendes af lejerne."

At bæredygtighed er et tema i vores samfund som oplever øget fokus, bliver vi oftere og oftere mindet om, f.eks. ved at skolebørn strejker for klimaet, og at vi allerede nu har knappe ressourcer som f.eks. sand og grus. Direktør Mette Qvist, Green Building Council Denmark, fremhæver derfor også Ryesgade 25 som forbilledligt eksempel på et projekt, som arbejder med de allerede anvendte ressourcer i stedet for at afskrive dem ved nedrivning og forbruge nye ressourcer i nybyggeri. Netop i denne kontekst har byggesektoren et særligt ansvar, da 40% af Europas materialeforbrug kommer fra byggesektoren som også generere 30% af Danmarks samlede affaldsmængde. Mette Qvist udtaler:

"Bygningen i Ryesgade 25 var opført meget fleksibelt, hvilket gjorde det muligt at forbedre den eksisterende ejendom og foretage udbygning via taglejligheder og udnyttelse af skyggeplagede hjørner i gården. Dermed bevares både økonomisk værdi, kulturel værdi og byggematerialerne. Ryesgade 25’s flotte score i DGNB miljøkriterierne viser, at det var en miljømæssig bedre løsning at renovere den gamle bygning end at rive ned og bygge nyt. Ved denne fremgangsmåde belastes miljøet ikke i samme omfang af energiforbrug til produktion af nye byggematerialer og er dermed et aktiv i den bæredygtige omstilling af vores samfund, hvor øget bæredygtighed i bygninger rummer et massivt potentiale," konstaterer Mette Qvist direktør i Green Building Council Denmark.

Ovenstående lyder næsten for godt til at være sandt og den skeptiske læser vil nok rejse spørgsmålet; hvad koster sådan en DGNB bæredygtighedscertificering?  Bygherren i dette projekt er klar i mælet og vil gerne tale pris kontra medværdiskabelse. Morten Andersen udtaler:

"DGNB bæredygtighedscertificeringen kostede 500.000 kr. i Ryesgade 25, men gav os et oplyst grundlag at foretage en gennemarbejdet renovering på. I DGNB får vi et fælles målbart udgangspunkt for bæredygtighed med målbare kvaliteter til gavn for både bygherre og lejerne. Vi fik også en tidlig afstemningsforventning mellem de involverede parter, som sikrede en effektiv byggeproces med en lav fejlprocent. Jeg kan godt finde fejl og mangler for 500.000 kr. i vores renoveringer, hvor vi ikke har anvendt DGNB, så den vej rundt er DGNB også value for money," fastslår adm. direktør Morten Juul Andersen.

DGNB-certificeringen af Ryesgade 25 kan med udgangspunkt i ovenstående derfor inspirere alle, som ønsker at løfte en smuk bevaringsværdig ejendom op til aktuelt markedsniveau. Projektet er også et godt eksempel på, hvad et stærkt fokus på slutbrugeren kombineret med en holistisk dokumenteret bæredygtighedsprofil kan skabe af værdi i en renovering.