Ny GBC-undersøgelse: Markedet er kun delvist forberedt på EU's taksonomi-krav

22.03.2021  - PRESSEMEDDELELSE

Der er plads til forbedringer, hvis ejendomsmarkedet skal være klar til de nye taksonomikriterier, som EU har fastsat. Dels skal der mere fokus på adgang til indsamling af nødvendige data, og dels er nogle af EU’s kriterier uopnåelige i deres nuværende form. Sådan lyder konklusionen på en undersøgelse foretaget af DGNB i Tyskland i et fælleseuropæisk samarbejde med, Tyskland, Østrig, Spanien og Danmark.

De fire lande kommer nu med en række fælles anbefalinger til EU Kommissionen og markedsdeltagerne.

Find rapporten her.

 

"Med taksonomien har EU taget et vigtigt skridt i retning af bæredygtighed i finans- og ejendomsbranchen.  Derfor er det afgørende, at lovgivningen er velovervejet - og med korrekt formulerede emner, kriterier og mål," siger Mette Qvist, direktør i Green Building Council Denmark.

 

"Med undersøgelsen ønskede vi på et fælleseuropæisk plan at finde ud af, om kataloget over kriterierne i sin nuværende version har potentiale til at blive et meningsfuldt transformationsværktøj for den bæredygtige omstilling i byggeriet i Europa, eller om der f.eks. er oplagte muligheder i markedet, som man måske går glip af", siger Mette Qvist.

 

I alt 62 bygninger af forskellige typer fra 11 forskellige lande har deltaget i en fælleseuropæisk undersøgelse af EU’s nye taksonomikriterier. Fra Danmark deltog PKA , Danica Pension, Pension Danmark, , NREP, AP Pension, DEAS og ATP Ejendomme i undersøgelsen med byggeprojekter eller eksisterende bygninger.

 

EU Kommissionen skal skærpe taksonomikriterierne

Undersøgelsen har vist, at de nuværende taksonomikriterier giver et godt grundlag, men der skal fortsat sikres anvendelighed og omsættelighed i kriterierne.

 

"Gennem undersøgelsen fandt vi, at selv bygherrer, der allerede nu stiller omfattende bæredygtighedskrav til deres byggerier, kan have svært ved at behandle og dokumentere taksonomikriterierne. Det viser, at der stadig er et behov for at videreudvikle kriterierne og gøre dem meget mere tilgængelige", siger Mette Qvist.

 

"EU har her et ekstraordinært ansvar for at formulere klare retningslinjer. Den grundlæggende gennemførlighed skal sikres, og det hele skal udformes så håndterbart som muligt for at undgå unødvendige dokumentations- og behandlingsomkostninger", siger hun.

Find rapporten her.

 

Præsentation af og diskussion af undersøgelse

De fire Green Building Councils er udkommet med en fælles rapport, som lister en række af de muligheder og udfordringer, der er med den nuværende udformning af EU’s taksonomikrav.

 

Green Building Council Denmark inviterer til en online præsentation af rapporten tirsdag d. 6. april kl. 14.00 til 15.10 for alle interesserede.

Ved præsentationen vil der være en gennemgang af de vigtigste pointer fra rapporten samt en diskussion med et udsnit af projektdeltagerne fra undersøgelsen. Derudover vil Green Building Council Denmark sammenholde EU’s oplæg til taksonomikriterier med gældende DGNB-kriterier.

 

Program:

14.00 til 14.10: Introduktion og key findings ved direktør i DK-GBC, Mette Qvist


14.10 til 14.30: Indhold i undersøgelsen samt taksonomi og DGNB
                       v. Thomas Fænø Mondrup, teknisk chef i DK-GBC


14.30 til 14.50: Dialog med deltagere i undersøgelse: læring og potentiale
                            Peter Hebin Bruun, ATP
                            Christian Kahr Andersen, Danica Ejendomme
                            Thomas Fænø Mondrup, DK-GBC, moderator


14.50 til 15.05: Perspektivering v. Susanne Stormer, PwC


15.05:                 Farvel og tak

 

 

Tilmelding sker ved at sende en mail til: konference@dk-gbc.dk med følgende oplysninger:

 

Emnefelt: Tilmelding til taksonomi-event

Navn:

Virksomhed:

Email:

Er du medlem i DK-GBC? Ja/Nej 

Må vi evt. kontakte dig i forbindelse med fremtidige arrangementer? Ja/Nej

 

 

Kontakt:

Mette Qvist, direktør i Green Building Council Denmark, 6172 1020 eller mette.qvist@dk-gbc.dk

 

 

 

FAKTA:

Undersøgelsen blev udført i et samarbejde mellem det tyske DGNB, Green Building Council Espana (GBCe), Austrian Sustainable Building Council (ÖGNI) og Green Building Council Denmark.

Undersøgelsen er baseret på den første version af taksonomikriterierne, der blev offentliggjort i juni 2020.  


Taxonomikriterierne har til formål at regulere, hvad der kan defineres som bæredygtige investeringer, dvs. hvilke finansielle produkter og investeringer, der yder et væsentligt bidrag til udvalgte miljømæssige mål. Det er eksempelvis krav til energiforbrug, vandforbrug, affald, skadelige stoffer samt beskyttelse af økosystemer.  For ejendomsbranchen skal kriterierne anvendes for ”nye bygninger”, ”renoveringer” samt for ”indkøb og ejerskab”. 

 

Af de 62 testede bygninger blev 36 bygninger testet jf. kriterierne for ”indkøb og ejerskab”, 22 bygninger jf. kriterierne for ”nye bygninger” og 4 bygninger jf. kriterierne for ”renoveringer”. Testbygningerne var fordelt på 25 forskellige virksomheder. Disse omfattede projektudviklere, pensionsfonde og investerings- og formueforvaltere. 26 ud af de 62 testede bygninger var certificerede.