Høring - første udkast til DGNB Version 2020

12.02.2020


Link til høringsudgave af kriterier.


Høringsmøder

Vi er på vej med en næste udgave af DGNB-manualen for nybyggeri og omfattende renoveringer. Der kommer til at ske flere store forandringer både for de enkelte kriterier, men også rammerne generelt. Vi er ikke færdige med behandling af alle kriterier, men rammerne og størstedelen af kriterierne er (næsten) færdige. Derfor sender vi nu en række kriterier i høring, så alle interesserede kan kommentere og komme med forslag til eventuelle forbedringer. Link til høringsudgave af kriterier.

De resterende kriterier vil blive offentliggjort, så snart de er færdige.

Alle bygningstyper i samme manual
En af de største nyskabelser er, at alle bygningstyper er samlet i samme manual (core-manual). Der er i denne sammenhæng også tilføjet fire nye bygningstyper: Hotel, Butik, Logistik og Produktion. Desværre har vi ikke Hospitaler med endnu, da denne typologi kræver omfattende ændringer. Hospitaler tilføjes senere som bygningstype.

De store ændringer er præsenteret i dokumentet ’Introduktion til ændringer DGNB Version 2020.pdf

Høringsmøder
Der vil blive afholdt to høringsmøder i henholdsvis Aarhus og København:

  • Mødet i Aarhus bliver  holdt den 19. marts kl. 14.00-17.00 hos Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus. Du kan tilmelde dig mødet her.
  • Mødet i København bliver holdt den 30. marts kl. 14.00-17.00 hos KLP Ejendomme, Arne Jacobsens Allé, Ørestad City, 2300 København S. Du kan tilmelde dig mødet her.

Der vil desuden blive holdt et selvstændigt hørringsmøde for DGNB Hjerte (Udmærkelse for sundhed og velvære). Dato for dette offentliggøres snarest.

Deadline for skriftlige svar på høring
Deadline for skriftlige tilbagemeldinger er den 6. april 2020.

 

Overblik over ændringer

Nr.

Kriterienavn

Kommentarer

PRO1.1

Kvalitet i forberedelsen af projektet

Inddrager dele af tidligere udgave PRO1.2

PRO1.2

Integreret design proces / bæredygtighedsledelse rådgiver

Udgår

PRO1.3

Vurdering og optimering af kompleksitet i planlægningen

Udgår

PRO1.4

Bæredygtighedsaspekter i udbudsmateriale og ordretildeling

Mere fokus på opfølgning og kontrol af sociale klausuler. Mere plads til innovation.

PRO1.5

Vejledning om vedligehold og brug af bygningen

Mindre ændringer

PRO1.6

Procedure for arkitektonisk kvalitet

Flyttet fra Social kvalitet til Proces kvalitet. DGNB Diamant tilføjet som muligt procespoint.

PRO2.1

Byggeplads/Byggeproces

Mindre ændringer

PRO2.2

Dokumentation af kvalitet i udførelsen

Mindre ændringer

PRO2.3

Commissioning

Flyttet fra Teknik Kvalitet til Proces Kvalitet. Opdatering af indikatorer.

PRO2.4

Brugerkommunikation

Nyt kriterium

ENV1.1

Livscyklusvurdering (LCA) - Miljøpåvirkninger

Store ændringer i proceskrav og ændringer i benyttelse af EPD. Afventer i øvrigt Frivillig Bæredygtighed Klasse metodebeskrivelse for at kunne færdiggøres.

ENV1.2

Miljøricisi relateret til byggevarer

Flere indikatorer er udgået og andre er blevet opdateret. 

ENV1.3

Miljøpåvirkning ved indvinding af materialer

Mindre ændringer

ENV2.1

Livscyklusvurdering (LCA) - Primærenergi

Indgår i ENV1.1 LCA-kriteriet

ENV2.2

Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning

Mindre ændringer

ENV2.3

Effektiv arealanvendelse

Mindre ændringer

ENV2.4

Biodiversitet

Nyt kriterium

ECO1.1

Bygningsrelaterede levetidsomkostninger

Mindre ændringer

ECO2.1

Fleksibilitet og tilpasningsevne

Mindre ændringer

ECO2.2

Robusthed

Mindre ændringer

SOC1.1

Termisk komfort

Kriteriet er opdateret med fokus på brugerkontrol og åbning af vinduer. Nye krav til kvalitet af simuleringer.

SOC1.2

Indendørs luftkvalitet

Mange nye indikatorer samt opdatering af eksisterende. Især fokus på ventilation og partikelforurening i boliger og kvalitet af emhætte. Radonmålinger indført som knock-out kriterium.

SOC1.3

Akustisk indeklima

Ny indikator for efterklangstid i boliger. Fokus på trafikstøj i boligen ved åbne vinduer.

SOC1.4

Visuel komfort

Ny beregningsmetode iht. BR18-ændringer. Nye indikatorer for kvalitet af LED-belysning.

SOC1.5

Brugernes muligheder for styring af indeklimaet

Udgår. Indikatorer er flyttet til SOC1.1-SOC1.4

SOC1.6

Kvalitet af udearealer

Mindre ændringer. Fokus på kantzoner og udsigtskvaliteter.

SOC1.7

Tryghed og sikkerhed

Mindre ændringer

SOC2.1

Tilgængelighed

Opdateret ift. nye BR18-krav

SOC2.2

Offentlig adgang

Mindre ændringer

SOC2.3

Forhold for cyklister

Mindre ændringer

SOC3.1

Arkitektonisk kvalitet

Udgår. Flyttet til Proces kvalitet.

SOC3.2

Bygningsintegreret kunst

Mindre ændringer

SOC3.3

Plandisponering

Mindre ændringer

TEC1.1

Brandsikring og sikkerhed

Mindre ændringer. Point for fx sprinkling gives uafhængigt af om det er kompenserende tiltag. Ikke længere fokus på overopfyldelse af brandkrav.

TEC1.2

Akustik og lydisolering

Udgår. Indikatorer flyttet til SOC1.3 Akustisk kvalitet.

TEC1.3

Klimaskærmens kvalitet

Fokus på kvalitet af beregninger af U-værdier og Linjetab.

TEC1.4

De tekniske systemers tilpasningsevne

Mindre ændringer

TEC1.5

Bygningens vedligehold og rengøringsvenlighed

Mindre ændringer

TEC1.6

Egnethed med henblik på nedtagning og genanvendelse

Ny indikator for tilfælde hvor der foregår nedrivning af eksisterende bygning forud projektet. 

TEC1.7

Commissioning

Udgår. Flyttet til Proces kvalitet.

TEC1.8

Dokumentation med miljøvaredeklarationer (EPD)

Skærpede krav til omfang af produkter med EPD.

TEC3.1

Mobilitetsinfrastruktur

Nyt kriterium

SITE1.1

Ydre miljøpåvirkninger

Mindre ændringer

SITE1.2

Områdets og kvarterets image og tilstand

Udgår

SITE1.3

Trafikforbindelser

Mindre ændringer

SITE1.4

Adgang til faciliteter i nærområdet

Mindre ændringer