Høring af nye kriterier for DGNB Bygninger

03.06.2020

En helt ny udgave af DGNB for Nybyggeri og omfattende renoveringer er på vej

Vi har tidligere delt en række udkast til nye kriterier, og nu er vi klar til at fremlægge den næste bunke. 

De helt overordnede træk

Oplægget er DGNB International version 19, men bibeholder mange af de nationale tilpasninger der er indført tidligere. Nye overordnede elementer og ændringer:

  • 3 helt nye kriterier. Andre er udgået eller samlet i færre.
  • 44 kriterier er blevet til 38
  • Flere bygningstyper introduceres: Hotel, Butik, Logistik, produktion
  • Nyt layout
  • Indførelse af bonus-muligheder for fremme af cirkulær økonomi og FNs verdensmål

 

Innovation og bonus
Bonus point kan få samlet point i kriteriet over 100%. Kan altså kompensere for dårlige point andre steder. Der er to typer af bonus:

  • Cirkulær økonomi: Særlige bonuspoint for cirkulære tiltag
  • FNs verdensmål: Bonus for at bidrage med konkrete løsninger til opnåelse af målene

Desuden er der indført specifikke innovationspoint, hvor der lægges op til at der kan opnås point for alternativ opfyldelse af indikator/kriterie formål:

  • Innovations område: Innovative løsninger kan give alternative point

 

Info- og Høringsmøder

Det er planlagt en række digitale hørringsmøder d. 22.-24. juni. Høringsmøderne er opdelt tematiseret, så man kun behøver at deltage i de emner man er interesseret i. Der er sat rigeligt tid af til de enkelte emner. Starttiden for hvert emne er fast, men hvis der er få kommentarer eller spørgsmål kan den enkelte session kortes af.  

Til hørringsmøderne forventes deltagerne at have sat sig ind i de relevante kriterier på forhånd. De vil ikke blive gennemgået på mødet.

Find materialet her.

Tilmeld dig her 

 

I starten af uge 26 afholdes online høringsmøder

 

Mandag d. 22, juni

14:00-15:00      Præsentation af opbygning af ny manual og overordnede ændringer til vægtninger og nye/ændrede kriterier.

 

Tirsdag d. 23. juni:

  9:00-9:45        LCA Kriterier (ENV1.1 og TEC1.6)

10:30-11:15      Biodiversitet og arealanvendelse (ENV2.3 og ENV2.4)

12:00-13:00      Materialer og vand (ENV1.2, ENV1.3 og ENV2.2)

14:00-15:00      Økonomiske Kriterier (ECO1.1, ECO2.1 og ECO2.2)

15:30-16:00      Område kriterier (SITE1.1-SITE1.4)

 

Onsdag d. 24. juni                       

  9:00-10:00      Sociale kriterier indeklima (SOC1.1-SOC1.4)

11:00-12:00      Sociale kriterier udearealer, tilgængelighed m.m. (SOC1.6-SOC3.3)

13:00-14:30      Tekniske kriterier (TEC1.1-TEC3.1)  

15:00-16:00      Proces kriterier (PRO1.1-PRO2.4)

 

Deadline for skriftlige høringssvar er 30. juni.