Fra globale mål til lokal udvikling - Nordisk rapport 2018

22.06.2018

Deloitte har for anden gang udarbejdet en rapport om kommunernes implementering af verdensmålene. Rapporten dækker kommuner i både Danmark, Norge, Sverige og Finland.

 

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling består af 17 mål og 169 delmål, der balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling: den økonomiske, den sociale og den miljømæssige dimension. Det giver anledning til, at kommuner har mulighed for, at implementere verdensmålene i tre forskellige niveauer; afstemme og kommunikere indsats, stimulere til handling og innovation.

Deloitte har i denne sammenhæng udarbejdet en rapport for at demonstrere og kommunikere, hvordan nuværende initiativer hænger sammen med verdensmålene, for at kunne engagere en bredere gruppe interessenter såsom virksomheder, NGO’er og borgere, der har en stigende interesse i den globale dagsorden.

Download rapporten i PDF her.