Flere barrierer for brug af EPD’er i den danske byggebranche

02.10.2018

Pris, manglende krav og ensidigt fokus på produktionsfasen er nogle af de barrierer, som byggebranchen selv peger på, i forhold til implementering af EPD’er i Danmark. Desuden kan vi med fordel skele til udlandet, viser foreløbige resultater i nyt projekt.

 

 I samarbejde med Green Building Council Danmark og MiljøForum Fyn Byggeri, er EPD Danmark i gang med at kortlægge, hvordan byggematerialers miljøpåvirkninger kan bruges som konkurrenceparameter. Det sker i et nyt projekt støttet af Grundejernes Investeringsfond.

 

Projektet tager udspring i aktuelle udfordringer i branchen, og søger at kortlægge, analysere og svare på, hvordan miljøvaredeklarationer (EPD’er) kan anvendes som konkurrenceparameter i bæredygtigt byggeri og renovering, hvordan produktspecifikke EPD’er kan anvendes i LCA beregninger til at kvantificere forståelsen af cirkulær økonomi i forhold til genanvendelse samt, hvordan det, i andre lande, er lykkedes at få gang i brugen af EPD’er, og hvilken værdi det skaber.

 

Sarah Cecilie Andersen fra EPD Danmark oplever stor interesse fra branchen og påpeger, at de indledende interviews viser, at der er stor interesse og nysgerrighed på tværs af branchens værdikæde, når emnet er EPD’er.

 

”I første omgang har vi talt med en række materialeproducenter, rådgivende ingeniører og arkitekter, entreprenører, bygherrer og faglige organisationer i Danmark såvel som i udlandet. Tilbagemeldingen overordnet er, at som branchen er nu, kan miljøvaredeklarationer ikke anvendes som konkurrenceparameter i særlig stort omfang”, siger Sarah Cecilie Andersen. Nogle (first-movers) nævner dog, at de kunne have mistet ordre, hvis de ikke havde haft en EPD, og/eller at de vil være på forkant, når markedet, som forventeligt, rykker

 

En af de væsentligste barrierer branchen peger på er, at der mangler et incitament i form af krav/lovgivning og indskrivning i udbud fra bygherre. Flere nævner desuden manglende tilgængelighed og forståelse af, hvad EPD’er egentlig er. Også pris bliver nævnt, særligt i forbindelse med de manglende krav, som gør, at prisen bliver en afgørende parameter for implementering af EPD’er, herunder at omkostningen til en EPD ikke modsvarer udbyttet ved at have en EPD. Også det faktum, at EPD’er oftest kun indeholder produktionsfaserne og ikke har obligatorisk fokus på faserne om affaldshåndtering og genbrugspotentiale fremhæves som barriere. En anden tydelig konklusion er, at vi med fordel kan lære af udlandet.

 

”De fleste virksomheder vi har talt med nævner, at når de møder krav til EPD’er, så er det oftest ikke i Danmark, men i Norge, Sverige, Holland, Tyskland og UK. Nogle få nævner desuden de arabiske lande og Australien som lande, der stiller krav om EPD’er. Årsagen til, at udlandet har større fokus på emnet, forklarer virksomhederne med, at bygherre stiller stærkere krav om dokumentation af byggematerialer, og at lovgivningen på området er strammere. Også længere historik med kvantificering af miljømæssig bæredygtighed bliver nævnt som årsag”, forklarer Sarah Cecilie Andersen.

 

Behov for kortlægning og mere viden
At der er et ønske om mere viden om EPD’er samt et behov for en kortlægning af, hvordan de kan anvendes som fx konkurrenceparameter, ses tydeligt i de indledende interviews. En ikke overraskende konklusion, hvis man spørger de tre partnere i projektet.

 

”Vi oplever stigende interesse i forhold til DGNB certificering. Det giver et naturligt fokus på, hvordan man dokumenterer byggematerialer, hvilket bør fremme efterspørgslen på EPD’er, da disse er relevante i en LCA beregning af bygninger, som igen er en vigtig parameter i en DGNB certificering. EPD’er er endvidere oplagt som dokumentationsmateriale i såkaldt ’materialepas’ og sikre viden og genanvendelse, også på lang sigt.” siger Lau Raffnsøe, teknisk direktør i Green Building Council Danmark. Han bakkes op af projektpartner Christina Melvang, forretningschef i MiljøForum Fyn Byggeri

 

”Vi har stort fokus på det bæredygtige byggeri, og vi ønsker at styrke indsatsen over for materialeproducenters adgang til markedet for bæredygtigt byggeri og renovering. Her spiller brugen af EPD’er en central rolle, ikke mindst, hvordan producenter og leverandører kan anvende EPD’er som konkurrenceparameter i deres markedsføring”, siger Christina Melvang.

 

Næste skridt i projektet er afholdelse af to workshops i efteråret og projektpartnerne ser frem til at få flere input fra branchen og ikke mindst til, at den samlede kortlægning er i hus.

 

”Når projektet er slut, vil vi være mere skarpe på, hvordan miljøvaredeklarationer kan anvendes i branchen. De konkrete input fra den danske byggebranche er essentielle, men allerede nu kan vi se, at vi får meget ny viden ved at se på vores europæiske nabolande. Afslutningen på projektet bliver en række anbefalinger til, hvordan vi får en dybere implementering af EPD’er i Danmark, med afsæt i virksomhedernes behov og det vi kan se virker i praksis i udlandet”, slutter Sarah Cecilie Andersen.

 

Fakta
Projektet hedder "Eksempelsamling - EPD som konkurrenceparameter i bæredygtigt byggeri og renovering" og er støttet af Grundejernes Investeringsfond (GI). Med i projektet er EPD Danmark (projektleder), Building Green Council Danmark samt MiljøForum Fyn Byggeri. Der er planlagt to workshops i efteråret 2018. Den 26. oktober i Taastrup under overskriften ’EPD’er som konkurrenceparameter’ og den 5. december i Aarhus under overskriften ”Hvordan kvantificerer vi ’cirkulær økonomi’, hvad med fremtidens ’affalds’-håndtering, og er godt ubetinget godt bare fordi det er cirkulært?”.