DK-GBC: Udspil for bæredygtigt byggeri gør ingen forskel

10.12.2020  - PRESSEMEDDELELSE

Der er alt for lidt bid i regeringens nye udspil om bæredygtigt byggeri. Det mener Green Building Council Denmark, der gerne havde set et højere ambitionsniveau med flere og hurtigere konkrete krav til CO2-reduktioner og ressourcebesparelser.

Ved første øjekast er der mange gode takter i regeringens nye udspil for bæredygtigt byggeri. Det er rigtig positivt, at man har valgt at gå helhedsorienteret til værks og både se på en klimaindsats samtidig med, at man også tager højde for ressourceforbrug, cirkulær økonomi og sikre, at genanvendelse ikke medfører genindbygning af fortidens miljøsyndere såsom PCB m.m. For den grønne omstilling er mangfoldig – ikke ensidig. Sådan lyder det fra Mette Qvist, direktør i Green Building Council Denmark.

 

Men selvom regeringen i udspillets 21 punkter kommer vidt omkring, så mangler det i høj grad ambitioner, mener Green Building Council Denmark.

 

”Det udspil, regeringen er kommet med her, skaber ikke nogen reel forandring. Der er helt klart tænkt nogle gode tanker, hvor man har forsøgt at gå helhedsorienteret til værks, men når specifikke krav enten udskydes til langt ud i fremtiden eller helt udebliver, så er det desværre alt for uambitiøst”, siger Mette Qvist og fortsætter:

 

”Branchen kan og vil meget mere. Det har vi set gennem vores DGNB-certificering, som vi har arbejdet med de seneste 8 år. Derfor undrer vi os over, at det ikke også afspejles i regeringens udspil. Så sent som i januar lagde regeringens eget klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren op til krav til CO2-reduktion allerede fra 2021. Det har man her valgt helt at se bort fra. Det er vores erfaring, at man i byggebranchen tager rigtig godt imod, når vif.eks. strammer DGNB-kravene til bygningernes CO2-udledning over hele livscyklussen. Den omstillingsparathed synes vi, det vil være rigtig ærgerligt ikke at imødekomme med et ambitiøst udspil”.

 

Samtidig roser hun regeringens fokus på brugen af LCA og LCC-værktøjerne.

 

”Det er en rigtig god ide at få LCA og LCC med i de tidlige projekteringsfaser og satse på BIM-integration. Vi har en unik, international førerposition fordi værktøjerne er gratis tilgængelige og meget udbredte i branchen. Der er et stort potentiale i at konkurrenceudsætte CO2-udledningen fra bygningsdele eller hele bygninger.  Samtidig mener vi, at man skal passe på ikke at blive for materialespecifikke, da det ofte er sammensætningen af de forskellige materialer, der har en betydning – ikke det enkelte materiale alene”.

 

I Green Building Council Denmark håber man, at regeringen vil skrue op for målsætninger og krav, om måske hente inspiration til dokumentationsindsamling i de DGNB-værktøjer, som en stor del af byggebranchen allerede arbejder med i forbindelse med at sikre bæredygtighed.

 

”Der findes allerede i DGNB-værktøjet redskaber til at måle på en lang række af de elementer, som regeringen løst lufter i deres udspil. Det vil vi gerne opfordre til, at man lader sig inspirere af, ligesom vi også meget gerne indgår i en dialog om, hvordan vi sikrer de mest muligt bæredygtige løsninger i vores byggeri”, siger Mette Qvist og afslutter:

 

”Hvis vi vil have den grønne førertrøje internationalt, så er flere krav og mere regulering vejen frem. DGNB er en frivillig ordning, og vi oplever allerede nu en enorm efterspørgsel fra markedet. Derfor drømmer vi også om, at regeringen har modet til som minimum at være lige så ambitiøse som branchen, og stille flere og skrappere krav til, hvordan vi bygger og renoverer i Danmark.”´

 

Kontakt: Mette Qvist, direktør i Green Building Council Denmark, 6172 1020