DGNB Byområder 2020-version i høring

07.05.2020

En helt ny udgave af DGNB for Byområder er på vej. Vi har tidligere delt nyhederne med DGNB-konsulenter i Byområder, og nu er vi klar til at fremlægge de første kriterier for alle interesserede. 

 

En helt ny udgave af DGNB for Byområder er på vej. Vi har tidligere delt nyhederne med DGNB-konsulenter i Byområder, og nu er vi klar til at fremlægge de første kriterier for alle interesserede. Da det er et stort stykke udviklingsarbejde, vi er i gang med, vælger vi at dele kriterierne i tre pakker, sådan at vi kan begynde at involvere flere parter nu. I dag kommer derfor første pakke, nemlig PRO og ENV: proces- og miljøkriterierne. Anden pakke bliver ECO og SOC2+3 (økonomiske og sociokulturelle kriterier). Tredje og sidste pakke bliver SOC1 og TEC (funktionelle og tekniske kriterier), samt systembeskrivelse.

De helt overordnede træk

Vi arbejder ud fra oplægget til en tysk 2020-version, som er en opdatering af deres 2016-version (som vi ikke har lavet en tilpasning af i DK). Så der er altså to versioners ændringer, vi skal rumme i én opdatering.

Nye overordnede elementer og ændringer:

  • Alle fem kriteriegrupper vægtes nu lige (5x20 pct.)
  • 45 kriterier er blevet til 32
  • Flere områdetyper kan certificeres
  • Nyt layout
  • Indførelse af bonus-muligheder for fremme af cirkulær økonomi og FNs verdensmål

Info- og Høringsmøder

Det er tanken at sprede en række digitale møder ud over de næste par måneder, dels en række informationsmøder, hvor den nye 2020-version introduceres, og dels en række høringsmøder, ét for hver kriteriegruppe. Datoerne vil blive lagt fast ca. 14 dage i forvejen og offentliggjort på vores hjemmeside, hvor det også er muligt at tilmelde sig. Datoer for møder til denne første pakke:

Tirsdag d. 2.6. kl. 09.00: Introduktion til DGNB-systemet

Tirsdag d. 2.6. kl. 10.00: Introduktion til DGNB Byområder version 2020

Onsdag d. 16.6. kl. 09.00: Dialogmøde om PRO-kriterier

Onsdag d. 16.6. kl. 10.00: Dialogmøde om ENV-kriterier

Til dialogmøderne forventes deltagerne at have sat sig ind i de relevante kriterier på forhånd. De vil ikke blive gennemgået på mødet.

Særligt til DGNB-konsulenter i Byområder

Hen over vinteren var den udvidede matrice ude til kommentering blandt jer konsulenter og andre interessenter. Tusind tak til jer, der tog sig tid til at kommentere. Kriterieudvalget for Byområder har også lagt en del timer i tilpasningen, ligesom de første pilotprojekter allerede har bidraget med værdifulde erfaringer. Også en stor tak til dem.

Denne indledende runde har afstedkommet større og mindre ændringer. En meget vigtig ting at bemærke er, at vi er gået fra 28 til 32 kriterier (stadig væsentligt færre end tidligere versioners 45 kriterier).

De fire nye/genindførte kriterier ser ud som følger:

  • ECO1.2 ”Finansielle virkninger i kommunen” er genindført, nu med krav om følsomhedsanalyse.
  • SOC1.7 ”Byliv og tryghed”. Tryghed er genindført og Byliv er flyttet hertil fra SOC1.6, som nu kun omhandler friarealer.
  • SOC3.2  ”Kultur og æstetik” er en udbryder af 3.1, der i novemberudgaven hed ”Byplanlægning”. SOC3.1 hedder nu ”Bymæssig integration og identitet”.
  • TEC3.1 ”Mobilitetsinfrastruktur” er en genindførsel af et samlende transportkriterium, da vi gerne vil fremme en integreret tilgang til mobilitet i stedet for et skarpt skel mellem motoriseret og ikke-motoriseret.

I vil måske opleve, at de kommentarer, I er kommet med i sidste fase, ikke er indarbejdet i manualteksterne endnu. I så fald skal de meget gerne være at finde i kommentarspalten i evalueringsmatricen (kolonne AQ).

 

Find materialet her.

 

Tilmeld dig her

NB: Frist for høringssvar 23. juni