Byggesektoren er klar til den bæredygtige omstilling, og nu inviteres politikerne med om bord

05.12.2019  - Byggesektoren er klar til den bæredygtige omstilling, og nu inviteres politikerne med om bord

De sidste knap 10 år har bygge- og ejendomsbranchen arbejdet for at udbrede bæredygtighed i branchen. Nu er tiden kommet til at få politikerne med, så vi for alvor får sat skub i de bæredygtige byggesejl. 

I sidste uge var direktøren i Green Building Council Denmark Mette Qvist sammen med to medlemmer fra bestyrelsen på besøg hos Folketingets Boligudvalg. Formålet var at rykke på den politiske dagsorden ved at komme med konkrete tiltag som byggeriet kan bidrage med i den bæredygtige omstilling.


Regeringens ambitiøse klimamålsætning om en 70% reduktion i 2030 kalder på en helhedsorienteret bæredygtighedsstrategi til vores bygningers fulde levetid – både når det handler om nybyggeri og renoveringer. Der skal måles og stilles krav til konstruktionen og driften af vores bygninger for at byggebranchen for alvor kan deltage i den nødvendige omstilling.

Branchen er i fuld gang, men hos Green Building Council Denmark efterlyser vi, at regeringen vil gå forrest både som lovgiver og bygherre. Regeringen har et kæmpe potentiale for at bringe Danmark i den grønne førertrøje i det bebyggede miljø.

På vegne af Green Building Council præsenterede Mette Qvist fem anbefalinger til Folketingets Boligudvalg, som politikerne kan gøre direkte brug af for at fremme omstillingen, og hermed også reduktion af CO2 udslip i byggeriet.

Helt konkret blev Boligudvalget præsenteret for følgende forslag:

1. Introducer den frivillige bæredygtighedsklasse
2. Stil krav til miljøvaredeklarationer - EPD'ere i statsligt byggeri
3. Igangsæt DGNB pilotfase med 5-10 statslige byggerier
4. Afsæt midler til DGNB bæredygtighedscertificering af almene boligrenoveringer
5. Invitation til deltagelse DGNB roadmap for CO2 neutrale bygninger med helhedsorienterede strategier.

Boligudvalget tog positivt imod anbefalingerne og udtrykte ønske om fortsat dialog om øget bæredygtighed i byggeriet. Mette Qvist uddyber:

”Boligudvalget tog positivt imod vores anbefalinger, og det er vi naturligvis glade for, og de er særligt relevante i forhold til de kommende forhandlinger om klimalov og boligaftale. Vi opfordrer derfor det brede flertal i Folketinget til at finde inspiration til byggeriets bidrag i vores forslag hvor særligt den eksisterende bygningsmasse rummer et stort potentiale.”

Det er netop disse erfaringer som Green Building Council Denmark ønsker skaleret ved at få politikerne med om bord. For at skabe den nødvendige efterspørgsel på samfundsniveau, som skal understøtte det målbare og dokumenterede bæredygtige byggeri.