Boligministeren lancerer bæredygtighedsklasse

29.05.2020

Transport- og Boligministeriet tager i dag et skridt i retning af mere bæredygtigt byggeri med lanceringen af deres nye frivillige bæredygtighedsklasse.

Som minister for byggeriet har jeg en ambition om at fremme bæredygtigt byggeri. Min vision er sunde og sikre bygninger af høj kvalitet, som begrænser klimapåvirkningen og kan bygges på en måde, der er økonomisk bæredygtig.” – udtaler boligminister Kaare Dybvad.

Her i Green Building Council Denmark bakker vi op om initiativet og glæder os over, at der fra politisk side endelig bliver taget skridt i retningen af mere bæredygtigt byggeri i Danmark.

Udarbejdelsen af den nye bæredygtighedsklasse er drøftet i samarbejde med byggebranchen og har til formål at skabe lettilgængeligt retningslinjer at opføre bæredygtigt byggeri ud fra. Ligesom hos Green Building Council Denmark indtænkes der både klima, økonomi og sociale aspekter i den nye bæredygtighedsklasse.  Stor cadeau herfra. Det er et rigtig fornuftigt første skridt!


Hvis du vil vide mere, kan du læse om klassen på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside: https://baeredygtighedsklasse.dk/1-Formaalet-med-klassen/Formaalet-med-baeredygtighedsklassen#ambition-og-maalsaetning