Bæredygtighed kræver frivillig ansvarlighed og et langsigtet forretningsgrundlag

25.09.2018

Mød Green Building Council Denmark på Building Green messen i København og bliv klogere på, hvordan den bæredygtige omstilling kan drives af kortsigtet frivillig ansvarlighed på et langsigtet bæredygtigt forretningsgrundlag.

 

 

Af Rasmus Olsen, Green Building Council Denmark (DK-GBC)

 

På årets Building Green Messe i København sætter DK-GBC fokus på, hvordan vi i byggesektoren får skabt opmærksomhed om, at vi ikke længere kan ignorere de negative eksternaliteter fra vores virksomhedsdrift på jordens bekostning. Eksternaliteter er - kort fortalt - betegnelsen for omkostninger eller gevinster, som påvirker mennesker udenfor et givent marked. Man kan også kalde det en sideeffekt. Et eksempel på en negativ eksternalitet er fx miljøforurening fra virksomhedsdrift, som har store samfundsmæssige omkostninger, fordi det skader jordkloden.

Men bæredygtig udvikling er en kompleks udfordring, hvor det kan være svært at gennemskue konsekvenser og bevare overblikket over de afledte effekter af vores beslutninger på den lange bane. Det at håndtere det dynamiske forhold mellem økonomiske hensyn og de negative eksternaliteter, som er forbundet med at opføre og renovere byggeri er derfor temaet for DK-GBC’ s stand.

Hvordan håndterer du eksternaliteter som bæredygtig bygherre?

Kom forbi vores stand tæt ved hovedscenen og test dine evner af som bæredygtig bygherre ved at bygge din egen hypotetiske bygning og opnå en DGNB-certificering. Du får stillet et beløb og en tidsramme til rådighed, hvorefter du vil blive stillet over for en række valg, der skal tages i forhold til din kommende bygning.

Med DGNB-værktøjet i baghånden kan du teste, hvor god du er til at balancere økonomiske, miljømæssige og sociale parametre for at skabe en samlet højere kvalitet. Du bliver dermed klogere på, hvordan du kan opnå nok point for at blive DGNB-certificeret og skabe en bæredygtig bygning.

Vi glæder os til at se dig på DK-GBC’s stand, og hvordan du agerer bygherre for en dag. Har du, hvad der skal til for at træffe de bedste bæredygtige beslutninger?

Paneldebat: How do we engage corporates to recognize their responsibility for a sustainable future?

Flere store internationale koncerner som BASF og VW stiller skærpende krav til dokumentation af bæredygtighedsinitiativer i deres bygningsportefølje. Virksomhederne skaber dermed frivillige bæredygtige strømninger, som løber gennem byggeriets værdikæde. Men ser vi samme tendens til, at virksomheder frivilligt vil adressere de negative eksternaliteter fra deres drift i Danmark? Eller er vi ved at sakke bagud? Og hvordan ser fremtidens lovgivningsmæssige virkelighed ud i et europæiske perspektiv for bæredygtige bygninger?

 

Vi søger svar på disse spørgsmål i en paneldebat med deltagelse fra Anne Skovbro, CEO, By & Havn, Jakob Zeuthen Miljøpolitiske chef, Dansk Erhverv og Christine Lemaitre, CEO, DGNB.

 

Paneldebatten finder sted på Main stage den 31. oktober kl. 13.00-14.00.

 

VIP Diskussion: Hvem er bannerfører for driftsøkonomien?

Byggeriets evigt tilbagevendende problemstilling er, hvordan vi undgår at kortsigtede økonomiske hensyn i byggeriets anlægsfase sker på bekostning af driftsøkonomien i den afleverede bygning. Der er ingen nemme svar eller nemme spørgsmål, og vi går til stålet i debatten. Vi søger svar på, hvordan vi undgår, at den økonomiske ”abe” med dårlig driftsøkonomi flyttes fra arkitekt til rådgivende ingeniør til entreprenør til bygherren. Er OPP eller lignende koncepter vejen frem til at få skabt en incitamentsstruktur til at tænke mere langsigtet rent økonomisk? Skal totaløkonomiske betragtninger være lovkrav?  Det er nogle af spørgsmålene, som vores panel bliver stillet overfor.

 

Vores panelbestår af: Thomas Wenzell Olesen, Direktør, Lintrup og Norgart, Morten Marott Larsen, Underdirektør, Ejendomsforeningen Danmark, Knud Sørensen, Fælledchef, Skanderborg Kommune, Mikael Arne Fogemann, Chief Portofolio Manager, PFA Ejendomme og moderator er Mette Qvist, Direktør, Green Building Council Denmark.

 

VIP Discussion finder sted den 31. oktober 15.15-16.15.

 

Learning session: Hvordan kan vi skabe smukke bygninger til flere?

Kan mere fokus på arkitektoniske kvaliteter fremme bæredygtighed, der gør bygninger mere levedygtige og bevaringsværdige? Og kan vi vise, at arkitekturen ikke er en meromkostning men en investering i livskvalitet? Dorte Sibast, Udviklingschef, Arkitektforeningen og Thomas Fænø Mondrup, Teknisk konsulent, Green Building Council Denmark, gør os klogere på, hvordan vi får adresseret sociale negative eksternaliteter ved at få arkitekturen i spil for at øge livskvaliteten i vores byggeri.

 

Denne Learning session finder sted den 1. november kl. 11.00-12.00.

 

Learning Session: Byggematerialer og dokumentation – er det bare bureaukrati eller er der en mening bag?

EPD, DGNB, Svanemærket, Der Blaue Engel m.fl. Der eksisterer en mangfoldighed af mærker på byggematerialer, men hvorfor er det nødvendigt med dokumentation? Vores, Teknisk Direktør Lau Raffnsøe giver dig en tur rundt i Europa og vil give dig et indblik i, hvordan fremtidens markedsplads forventes at se ud for dokumenteret bæredygtighed som differentieringsparameter for byggematerialer. Han sætter fokus på det bæredygtige forretningsgrundlag som forholder sig til negative eksternaliteter i kernen af forretningsmodellen.

 

Denne Learning Sessions finder sted den 1. november 14.00-14.40.