16% af alt nybyggeri over 30 mio. forventes DGNB certificeret i 2019

22.02.2019

Byggefakta udgav i starten af 2019 en bæredygtighedsrapport, der viser, at DGNB for alvor er ved at opnå momentum inden for nybyggeri. Læs neden for artiklen om bæredygtighedsrapporten fra Licitationen.

Det bæredygtige byggeri har fået luft under vingerne

Efter flere år med snak ser det nu ud til, at bæredygtighed bliver omsat til konkrete tiltag på de store danske byggeprojekter, der dokumenteres i ny rapport.

Der er kommet gang i det bæredygtige byggeri i den danske byggebranche, og det er især inden for nybyggeriet, at snebolden ruller. Det viser en helt ny rapport, der netop er udgivet. Rapporten er udarbejdet af Byggefakta A/S, der råder over Danmarks største og mest detaljerede database med danske byggeprojekter. Rapporten, som er den første af sin slags, fokuserer på større nybyggerier med en anlægssum på mere end 30 mio. kr. i årene 2017-2019.  I forbindelse med rapporten har researchafdelingen hos Byggefakta gennemgået detaljer på 1.610 projekter med en samlet anlægssum på 212 mia. kr.

 

En bred tilgang til bæredygtighed

Baggrunden for rapporten har været et ønske om at få et dokumenteret datagrundlag, der kan belyse udbredelsen af byggeprojekter med bæredygtighedstiltag ud fra en bred definition af bæredygtighed.

”Når vi taler om bæredygtighed i byggeriet, er der jo ingen klar facitliste for, hvornår et byggeri kan betragtes som bæredygtigt. Vi har forsøgt både at favne smalt og bredt fra egentlige certificerede projekter til projekter, der bygges efter Bygningsklasse 2020 eller Bygningsreglementets frivillige lavenergiklasse.  Men også projekter, der har bæredygtighedstiltag, som ligger ud over bygningsreglementet, er inkluderet i rapporten”, fortæller direktør Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta A/S.

 

Markant fremgang i andelen af bæredygtighedscertificeret nybyggeri

Bæredygtigheden er ved at få sit tag i de store danske byggeprojekter, det ses især, når der stilles skarpt på projekter, som bygges efter standarderne for en egentlig bæredygtighedscertificering.

Ifølge rapporten udgjorde de certificerede projekter 7 pct. af den samlede anlægssum i 2017 mod hele 14 pct. i 2018. I 2019 ser dette tal ud til at vokse yderligere, hvor hele 20 pct. af det planlagte nybyggeri med et budget på over 30 mio. kr. forventes at blive bygget med henblik på en certificering.

”Rapporten viser en markant stigende tendens, når vi ser på projekter, der bygges efter standarderne for en egentlig certificering. Fra 2017 og frem ser vi lige nu en fremgang på mere end 100 pct. fra år til år”, fremhæver Thomas Bejer-Andersen fra Byggefakta.

 

DGNB er branchens foretrukne standard

Det er især projekter, der bygges efter DGNB-certificeringen, som er i fremgang mens de øvrige certificeringer LEED, BREAM og Svanemærket benyttes i meget begrænset omfang på ganske få projekter. Alene i 2018 forventes hele 16% af nybyggeriet at blive DGNB-certificeret.

”Rapportens resultater er meget positive og viser, at branchen er i gang med at omstille det danske samfund i en mere bæredygtig retning. Stigningen fra 2017 og frem er resultatet af en væsentlig større efterspørgsel hos private såvel som kommunale ejendomsinvestorer. Bæredygtighedskriterierne anvendes ofte som et kvalitetskatalog med krav, der er markant højere end BR18. En yderligere driver for dokumenteret bæredygtighed handler om kvalitetsgaranti og sporbarhed, som også forventes at blive fremtidige lovkrav ”, udtaler direktør Mette Qvist, Green Building Council Denmark

Det er dog især i Region Hovedstaden og Region Sjælland, at der er fokus på at bygge efter en egentlig bæredygtighedcertificering, mens det ser mere tyndt ud med de certificerede projekter i Region Syddanmark samt Midt- og Nordjylland.

 

Flere projekter under bæredygtighedsradaren

Rapporten viser også, at der er flere projekter, som rummer bæredygtighedstiltag i større eller mindre omfang, men som af forskellige årsager ikke kvalificerer sig til en fuld certificering.

”Når vi lægger det helt brede perspektiv på bæredygtighedstiltag i byggeriet, viser det sig faktisk, at der er en del flere projekter, der har en eller anden grad af bæredygtighedstiltag i sig. Her medtager vi alle tiltag inkl. Bygningsklasse 2020, også selvom det langt fra er alle disse projekter, der kan betegne som bæredygtige. Men det er alligevel projekter, hvor der er gjort nogle overvejelser og taget nogle aktive valg i forhold til bæredygtighed eller energiforbrug”, fortæller Thomas Bejer-Andersen.

 

Godt nyt for branchen

Hos Dansk Byggeri glæder de sig over den positive udvikling i retning af mere bæredygtighed i byggeriet.

”Da vi så på statistikken sidste år for alle byggerier, store som små, lå bæredygtighedsandelen på blot 4 %. Nu tyder den nye rapport, som dog kun medtager projekter med en anlægssum, der er større end 30 mio. kr., på, at tendensen er opadgående både for 2018 og 2019. Det er vores forhåbning at den andel vil stige yderligere, også for det mindre byggeri, når den frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet, som blev vedtaget ved lov sidste år, bliver indarbejdet i bygningsreglementet og dermed introduceres til byggebranchen”, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen.