WindowMaster

Medlemstype: Premium

Adresse:
Skelstedet 13
2950  Vedbæk

Tlf: 4567 0300
Web: www.windowmaster.dk

Kontaktperson: Andreas Marslew Fritzen
E-mail: amf.dk@windowmaster.com

WindowMaster A/S blev grundlagt i 1990 med visionen om at skabe bedre bygninger med masser af frisk luft samt et fremragende og sikkert indeklima. WindowMaster beskæftiger højt specialiserede clean-tech medarbejdere i Danmark, Norge, Tyskland, England, Schweiz og USA. Derudover har vi et bredt netværk af certificerede partnere.

Vi leverer bæredygtige indeklimaløsninger til stort set alle kommercielle bygningstyper baseret på naturens egne kræfter, kaldet naturlig ventilation. Derudover har vi mange års erfaring inden for brandventilation, som lever op til de europæiske EN-standarder samt danske godkendelsesordninger.

Fremragende og sikkert indeklima

Siden begyndelsen har vi arbejdet ud fra vores mission om at sikre fremragende og sikkert indeklima primært via naturlig ventilation. Vores ekspertise bygger på kendskab til lovgivningen og projektudvikling samt ikke mindst erfaringer fra tusindvis af gennemførte projekter over hele verden, hvor vi har arbejdet tæt sammen med kunderne for at finde den bedst tekniske og økonomiske løsning.

Vi udvikler og producerer desuden selv de væsentligste komponenter i de løsninger, vi leverer.

Læs mere om vores bæredygtige løsninger her: https://www.windowmaster.dk/vores-loesninger

Bygninger tilknyttet