RGS Nordic

Medlemstype: Premium

Adresse:
Selinevej 4
2300  København

Tlf: 88 77 90 00
Web: www.rgsnordic.com

Kontaktperson: Ebbe Tubæk Naamansen
E-mail: etna@rgsnordic.com

I RGS Nordic arbejder vi på at give vores børn en verden, hvor Jordens ressourcer renses og genbruges. Forurenet jord og industrispildevand renses og sendes tilbage i kredsløbet. Vi har et tæt samarbejde med bygge- og anlægsindustrien om at højne genanvendelsesværdien i byggeaffald. Alle vores løsninger er bæredygtige, sporbare og fuldt transparente. Vores mål er at gøre cirkulær økonomi til en god forretning for vores kunder.

Vores arbejde med bæredygtighed er en integreret del af vores forretning

Vores kerneforretning giver en positiv miljøeffekt, idet vi genanvender ressourcer og sikrer miljøet mod spredning af miljøfarlige stoffer. Dette giver fundamentet for at drive en bæredygtig forretning, både miljømæssigt og økonomisk. Vi anser bæredygtighed som en forudsætning for at vi også har en sund forretning.

Hos os hænger cirkulær økonomi og god forretning sammen

Hos RGS Nordic ser vi det som vores forpligtigelse at vi som miljøvirksomhed spiller aktivt ind på den samfundsmæssige dagsorden med cirkulær økonomi. Det er en del af vores virksomhedsstrategi. Vi tænker derfor løbende i hvordan vi kan forbedre denne positive effekt, så vi til stadighed kan tilbyde vores kunder løsninger, der er bæredygtige, sporbare og fuldt transparente. Vi arbejder for at gøre cirkulær økonomi til en god forretning for vores kunder. Igennem åbenhed, sporbarhed og høj professionalisme i alle led af behandlingen tager vi samtidig ansvar for kvaliteten af vores genbrugsprodukter.

Vi tager ansvar og går foran

Hos RGS Nordic påtager vi os det samfundsmæssige ansvar, som vores rolle og størrelse kræver af os. Vi stiller store krav til vores egen forretningsmæssige etik og vi tager aktivt del i at påvirke branchen i samme retning, herunder udviklingen af de lovgivningsmæssige rammer, den opererer under.

Sammen skaber vi mere værdi

Vi ser os selv som en del af værdikæden, hvor vi skaber den højeste værdi igennem samarbejde med de øvrige aktører. Vi har derfor et udstrakt samarbejde med myndigheder, entreprenører og affaldsproducerende virksomheder. Det er nemlig igennem dette samarbejde og partnerskaber, at vi for alvor kan udvikle værdifulde løsninger, der gavner alle.

Kontakt os på 88 77 90 90 eller læs mere på rgsnordic.com