Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN

Medlemstype: Basic

Adresse:
Ceresbyen 75, 4. sal
8000 Århus C

Tlf: 40 44 39 44
Web: www.viggo-madsen.dk

Kontaktperson: Jesper Lund
E-mail: jl@vming.dk

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S er et af Danmarks betydelige rådgivende ingeniørfirmaer. Vi har mere end 60 års erfaring og er kendt for vores solide og kompetente viden inden for alle faser af byggeriet. Vi udfører opgaver i hele landet for både stat, regioner, kommuner, boligforeninger og private og har domicil i Aarhus.

MERVÆRDI FOR BYGHERREN
Vores mission er at skabe merværdi for bygherren. Det skaber vi igennem et tæt og kvalificeret samarbejde mellem alle byggeriets parter. Vores arbejdsform er et fast specialistteam på hvert projekt og en fast kontaktperson i forhold til bygherre/entreprenør. Vi tror på, at vores unikke kombination af specialistviden og bredde gør hele forskellen. 
Vores byggeledelse er effektiv, og vi sikrer, at vores kompetencer inden for alle faser af byggeriet kommer i spil. Vi er fleksible og gode til at finde løsninger, der lever op til kravene inden for brand, energi, miljø, funktionalitet, bæredygtighed og naturligvis de fagspecifikke krav i Bygningsreglementet. At byggeriet afleveres til aftalt tid, økonomi og kvalitet er en selvfølge. 

Medarbejdere
Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Vi har lange medarbejderforhold, som gør, at bygherrer og entreprenører kan opbygge solide og nære relationer. Det gør samarbejdet smidigt og kompetent. Vi prioriterer løbende kompetenceopbygning og videreuddannelse og er gode til at finde specifikke talenter, der kan udbygge vores viden. Terrassehuset, Katrinebjerg, Aarhus N, 2018-2020
Projektet omfatter opførelse af 111 ungdomsboliger, samt tilhørende fælles arealer, som bl.a. udføres i form af taghaver. Projektet er på ca. 4600 m2. Studieboligerne bliver et nyt vartegn ved den sydlige ankomst til Katrinebjerg. 
Terrassehuset skal sætte de højest mulige standarder for energi- og miljømæssig bæredygtighed. Derfor opføres bygningen efter bygningsklasse 2020 med forventningen om at opnå en DGNB guldcertificering. 
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S varetager samtlige ingeniørdiscipliner på byggeriet. 


Balancen, Ry, 2018-2022
Projektet omfatter opførelse af ca. 90 stk. 50+ livsstilsboliger samt tilhørende fælles funktioner f.eks. værksted, orangeri, fælleskøkken og læsesal.
Balancen er en ny type boliger med fællesskab. Man bytter lidt færre private kvadratmetre til meget mere plads i form af fælles faciliteter, gode uderum og masser af muligheder for at dyrke grøntsager, bær og frugter eller bare nyde naturen. Det er sund fornuft at dele og bruge ressourcer med omtanke. Balancen er også vejen til et godt nabo- og fællesskab i hverdagen.
Balancen skal sætte de højest mulige standarder for energi- og miljømæssig bæredygtighed. Derfor opføres projektet efter lavenergiklasse 2018 med forventninger om at opnå en DGNB guldcertificering.
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S varetager samtlige ingeniørdiscipliner på byggeriet i nært samarbejde med underentreprenørerne.

 

 

Konsulenter tilknyttet