DANSKE TEGL

Medlemstype: Premium

Adresse:
Vesterbrogade 1E, 2. sal
1620 København K

Tlf: 71 14 14 40
Web: www.dansketegl.dk

Kontaktperson: Gitte Nielsen
E-mail: gkn@dansketegl.dk

Om DANSKE TEGL

DANSKE TEGL har til formål at formidle viden og inspiration om anvendelse af teglsten i moderne arkitektur.

Vi har valgt at fokusere på det arkitektoniske udtryk og samtidig stille viden til rådighed, viden der kan være med til at gøre moderne teglstensarkitektur endnu mere spændende.

 

Det murede byggeri hører til blandt de smukkeste, mest holdbare og totaløkonomisk mest fordelagtige byggeformer, der findes. Derfor er det murede byggeri også et bæredygtigt valg.

Med afsæt i naturens egne materialer – ler, ild, luft og vand – producerer de danske teglværker hver dag mursten, tagsten og klinker til byggerier over hele verden. De danske mørtelværker binder det hele sammen med mørtler, som også baserer sig på naturens egne materialer – sand, kalk og vand.

Danske Tegl repræsenterer teglværker og producenter af mørtel og har som sit fornemste mål at fremme det murede byggeri til glæde for både arkitekter, bygherrer, brugere og ikke mindst vores samfund.

Det er ikke uden grund, at muret byggeri har været fundamentet i dansk byggetradition i mange hundrede år, og at danske tegl bliver stadig mere udbredte i udlandet.

Danske tegl –  sundt, smukt og holdbart.