AFRY

Medlemstype: Premium

Adresse:
Søren Frichs Vej 34
8230 Åbyhøj

Web: www.afbuildings.dk

Kontaktperson: Piotr Pawel Podhajny
E-mail: piotr.podhajny@afry.com

I AFRY har vi stor viden og erfaring inden for bæredygtighed. Vi forstår vores kunders behov og gør bæredygtigt byggeri enkelt. Samtidig ser vi det som vores opgave at bidrage til FN’s 17 verdensmål, hvor vi kan.

Vores rådgivning resulterer i bygninger, der fungerer optimalt både på papiret og i praksis. Vi har i tidens løb rådgivet på mange projekter, hvor rationelt og funktionelt byggeri med enkle og robuste løsninger har været bærende elementer i processen som en selvfølgelighed.

Vores fokus på enkelhed i processen sammenholdt med stor viden og erfaring gør, at vi ser bæredygtighed som en naturlig forlængelse af vores rådgivning. Bæredygtighed er et tværfagligt begreb - derfor kan det virke uoverskueligt. Vores mål er at gøre bæredygtighed enkel og overskuelig for beslutningstageren.

I samarbejde med arkitekter identificerer vi på et tidligt stadie kundens behov og arbejder med det bæredygtige byggeri ud fra en systematisk proces. En proces, der kan resultere i en decideret certificering efter DGNB, LEED eller lignende standard, hvis bygherren ønsker det.

Et bæredygtigt byggeri øger bygningens totalværdi, fremtidssikrer byggeriet, minimerer ressourcespild og højner medarbejdertilfredshed og produktion. På den måde bliver bygningen af høj kvalitet og attraktiv for både investorer, ejere og brugere.

Bygninger tilknyttet