DGNB i Danmark

Den første danske version af DGNB-certificeringen blev lanceret i foråret 2012.

Denne danske version er resultat af en stor frivillig indsats fra fageksperter fra virksomheder og offentlige institutioner tilknyttet byggebranchen, der har gennemgået og bearbejdet de tyske kriterier, så de er blevet tilpasset danske standarder, praksis og lovgivning.  

Vi kan i dag DGNB-certificere alle bygninger og byområder. Kontorbygninger, etageejendomme & rækkehuse, børne- og undervisningsinstitutioner samt hospitaler og byområder har deres egne manualer. For bygninger, der ikke falder under disse kategorier, findes der nogle mere generiske DGNB kriterier, der kan tilpasses alle resterende bygningstyper. 

Green Building Council Denmark blev, ved stiftende generalforsamling i 2010, etableret som et dansk råd for bæredygtighed i byggebranchen.

Valget mellem certificeringsordningerne

For at udvikle fælles fodslag i branchen om, hvad bæredygtighed er, og hvordan det kan gøres målbart, nedsatte man et konsortium af eksperter fra byggebranchen til at gennemføre en sammenligning af de fire førende internationale bæredygtighedsstandarder (BREEAM, LEED, HQE og DGNB).

DGNB udmærkede sig ved dels at være innovationsfremmende og dels ved at være fremtidssikret. Med fokus på totaløkonomi, udmærkede DGNB sig desuden ved, i højere grad end de andre certificeringsordninger, at være en bæredygtighedscertificering frem for en miljøcertificering.

Således faldt valget på den tyske bæredygtighedscertificering, DGNB, og i foråret 2012 blev den første danske version af DGNB-certificering lanceret.

Tilpasning af DGNB fra den tyske version

Alle DGNB bæredygtighedsklasser, der certificeres efter i Danmark, er blevet oversat til dansk fra den oprindelige tyske version, og efterfølgende tilpasset det danske bygningsreglement og byggetraditioner. Denne tilpasning er sket ved hjælp af teknikgrupper, hvor mere end 150 faglige eksperter fra den danske byggesektor har bidraget med deres viden. Deltagerne i teknikgrupperne er specialister og kommer både fra offentlige og private virksomheder og institutioner. Kravet for deltagelse er faglig ekspertise på et eller flere af de områder, der indgår i DGNB certificeringen.

DGNB er open source

Rekruttering af fagpersoner til tilpasning af manualerne foregår både via DK-GBC’s eget netværk og ved en åben kommunikation via vores nyhedsbrev og hjemmeside, hvor personer med relevante kompetencer opfordres til at henvende sig. Når teknikgrupperne har afsluttet deres arbejde, bliver DGNB kriterierne for den nye DGNB bæredygtighedsklasse godkendt af kriterieudvalget i DK-GBC, hvorefter den i første omgang bliver tilgængelig for alle uddannede DGNB konsulenter og efter seks måneder offentliggøres på dk-gbc.dk som open source tilgængelige for alle i PDF format.