Statistik over certificeringer

På denne side kan du statistik over de certificerede bygninger i Danmark.

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret d. 29. marts 2021

(29. marts 2021)

Ovenstående statistik viser fordelingen af præcertificeringer og certificeringer siden 2012. Som det kan ses af grafikken er interessen for certificeringer af bæredygtigt byggeri stigende. Den let forhøjede søjle i 2016 skyldtes introduktion af pilotfase for en ny bygningskategori, nemlig eksisterende kontorbygninger, som medførte at 9 bygninger af denne slags blev certificeret.

 

Akkumuleret graf over DGNB certificeringer i Danmark siden 2012

Nedenstående graf viser antallet af både certificerede og præcertificerede bygninger og byområder fordelt på de forskellige kategorier. Heraf kan man se, at hvor det tidligere primært var kontorbygninger, der blev certificeret, er boliger nu på vej frem.

(29. marts 2021)