Priser for certificering

 

I forbindelse med DGNB-certificering er der dels et certificeringsgebyr, som betales til DGNB for dokumentationsevalueringer, og dels en udgift til auditor.

Prisen for en DGNB-certificering indebærer et certificeringsgebyr for præcertificering og endelig certificering, der består af to runder af overensstemmelsesvurderinger af dokumentationsmaterialet. Derudover er der udgifter til auditor, som forhandles med den pågældende auditor. Se nedenstående oversigt over, hvad den samlede pris for certificering indeholder (klik på den for større version).

 

 

Info om betalings rater ved DGNB-certificering

Tilmelding                                                                                         20%*

Forventet indsendelse til præcertificering                                   20%*

Forventet indsendelse til endelig certificering                            60%

 

* Vær opmærksom på at disse to beløb kan blive opkrævet samtidig, hvis dato for tilmelding er tæt på forventet indsendelse til præcertificering.


Auditorudgifter

Udgifter til bæredygtighedsledelse og auditorrådgivning kan variere meget fra et projekt til et andet. Du bedes forhandle disse udgifter med din auditor, som vil informere om ekstraudgifter til fx specielle rådgivningsydelser.
 

Ny prisstruktur for certificering

Per 1. januar 2019 er priserne for DGNB-certificering ændret, så det fremmer den tidlige indsats og er enklere at beregne. I stedet for to separate priser for præcertifikat og endeligt certifikat, omfatter certificeringsgebyret til DGNB hele certificeringsprocessen. Det vil sige, at der fremover er en samlet pris for præcertificering og den endelige certificering, da vi ønsker at fremme, at DGNB forankres tidligt i planlægningsprocessen. Samtidig er certificeringsgebyrerne mere gennemskuelige og ens for alle bygningstyper. I første omgang omfatter den nye prisstruktur kun nybyggerier og omfattende renovering af alle bygningstyper.
 

Yderligere dokumentation

Med i prisen følger to runder af overensstemmelsesvurderinger. Hvis auditor eller bygningsejer ønsker yderligere dokumentationsevalueringer, vil der blive opkræve gebyr 15.000 DKK per dokumentationsevaluering. Overensstemmelsesvurderingen kan først igangsættes, når certificeringsgebyret er betalt.  
 

Overgangsordning

For projekter der tilmeldes certificering efter 1. januar 2019 gælder den nye prisstruktur. For projekter der allerede er præcertificeret eller tilmeldt til præcertificering, vil gebyret for præcertificeringen blive fraregnet i gebyret for endelig certificering. Den samlede pris vil derfor være efter den nye prisstruktur.   
 

For projekter der er tilmeldt præcertificering og/eller certificering inden 1. januar 2019, fastsættes certificeringsgebyr som udgangspunkt efter den gamle prisstruktur. Projekter, der har angivet, at forventet tidspunkt for aflevering af dokumentationsmateriale er efter 1. januar 2019, har dog mulighed for at bede om, at certificeringsgebyr regnes efter den nye prisstruktur.

 

Rabat ved medlemskab

Der kan opnås medlems-rabat på DGNB-certificering når både ansøger og bygherre er medlem af DK-GBC.

 

Priser per 1. februar 2021

Se priser for certificering af byområde

 

Priser per 1. januar 2019

Nybyggeri og omfattende renovering alle bygningstyper

FLEX nybyggeri og omfattende renovering

Certificering af bygninger i drift

Certificering af byområder.


Priser før 1. januar 2019 (deadline for projekttilmelding udløbet)

Se priser for certificering af nye kontorbygninger. 

Se priser for certificering af eksisterende kontorbygninger.

Se priser for certificering af byområder.

Se priser for certificering af etageejendomme og rækkehuse.

Se priser for certificering af hospitaler.

Se priser for certificering af undervisnings- og børneinstitutioner.

Se priser for certificering af DGNB FLEX