DGNB Diamant

DGNB Diamant er en udmærkelse, som kan tildeles DGNB certificeret byggeri med høj arkitektonisk kvalitet.

DGNB-Diamant hviler på en todelt fagfællebedømme, som har til formål at understøtte, tydeliggøre og fremhæve arkitektonisk kvalitet i DGNB-certificeret byggeri gennem uafhængig rådgivning og evaluering af konkrete projekter. 

Se nederst på siden for at hente en samlet beskrivelse af certificeringen og den kommende pilotfase.

Hent publikationen om DGNB-Diamant her.

Baggrund

Green Building Council Denmark (DK-GBC) har besluttet at introducere DGNB-Diamant konceptet i Danmark. Konceptet er oprindeligt indført af DGNB i Tyskland, men er videreudviklet i Danmark af DK-GBC i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening. DGNB-Diamant definerer rammer og proces for en fagfællebedømmelse med udgangspunkt i kriterie SOC3.1 Arkitektonisk kvalitet (2016-manualen) og PRO1.6 Proces for arkitektonisk kvalitet (2020-manualen). DGNB-Diamant fungerer som en særskilt udmærkelse i tillæg til DGNB-certificeringen, og det er derfor muligt at få certificeret et byggeri som DGNB-Platin/Guld/Sølv + Diamant. Erfaringerne med DGNB-Diamant i Tyskland har været gode, og DK-GBC har fået udstrakte frihedsgrader i forhold til at udforme en dansk version af konceptet.

Dansk koncept for DGNB Diamant

Den danske version af DGNB Diamant vurderer, hvordan et projekt udvikler herlighedsværdier gennem behandlingen af sted, disposition og detaljering set i perspektiv af de klassiske arkitekturdyder funktionalitet, holdbarhed og skønhed. De klassiske dyder fortolkes i et bæredygtighedsperspektiv, der lægger vægt på hvordan projektets udformning, materialevalg og brug over tid kan skabe kvaliteter, der bidrager markant til bygningskulturen. Kvaliteterne bedømmes i forhold til omhu, klarhed og originalitet efter medlemmerne af bedømmelseskomiteens skøn.

Den danske version af DGNB-Diamant er udviklet af en projektgruppe under DK-GBCs kriterieudvalg i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforenings fagdommerinstitution:

  • Peter Andreas Sattrup (Danske Arkitektvirksomheder), projektleder for DK-GBC
  • Dorte Sibast (Akademisk Arkitektforening)
  • Søren Nielsen (Tegnestuen Vandkunsten)
  • Hanne Tine Ring Hansen (Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma)
  • Mette Qvist (DK-GBC)

I perioden 2017-2018 var der pilotfase for danske version af DGNB-Diamant, her deltog 7 projekter, hvoraf 4 projekter var med på Trin 1 og 3 projekter var med på Trin 2. Af de tre projekter på Trin 2 opnåede de to projekter en DGNB-Diamant.

Siden da er der afholdt 9 Trin 1 evalueringer for projekter i den tidlige fase og et projekt har afholdt Trin 2 evaluering og opnået en DGNB-Diamant.

Priser er ekskl. moms

Tilmelding

Tilmelding foregår ved at kontakte kasper.vibaek@dk-gbc.dk

Ved tilmelding skal følgende tilmeldingsformular udfyldes og sendes.

Dato for Diamant-evalueringen skal som minimum ligge 1 måned fra tilmeldingsdatoen.