Stark, Hørsholm

Bygningsinfo

Bygningstype: FLEX

Areal: 5.230

Bygningsejer: K3 Ejendomme

Bygherre:

Auditor: Lone Lindgård Laursen  

Arkitekt: LM Huse

Ingeniør: INGENIØR’NE  

Entreprenør: LM Huse

Bygningsår: 2021

Visioner og Verdensmål

Visionen med bygningen har været at skabe et byggeri med minimal miljøpåvirkning som både er funktionelt, smukt og sundt at opholde sig i. Med udgangspunkt i byggeriets funktion som byggemarked har det også været vigtigt at vise, at det er muligt at bygge bæredygtigt uden at gå på kompromis med funktionaliteten, æstetikken og økonomien.

Mål 15: Livet på land

Den smukke facadebeklædning, samt alt andet træ i byggeriet, er udført i certificeret træ, der støtter verdensmål nr. 15 ved at fremme bæredygtig forvaltning af skov. Certificeret træ er med til at sikre omtanke for natur, dyr og mennesker i skove. Certificeret træ er en garanti for, at der ikke fældes mere træ, end skoven kan reproducere. Det støtter en sund klimabalance og skovenes biodiversitet.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Der har været fokus på at benytte byggematerialer med verificerede miljøvaredeklarationer (EPD’er), som giver dokumentation for materialets miljømæssige egenskaber, herunder energi- og ressourceforbruget samt miljøbelastningerne i byggevarens livscyklus. Der er desuden udarbejdet en brugerhåndbog og tjekliste til at fremme minimering af affald, energi- og vandforbrug og optimering af indeklimaet for at sikre miljømæssigt og socialt bæredygtigt brug af bygningen.

Særlige tiltag

Mennesket i centrum

Der har været fokus på at skabe et sundt indeklima i bygningen med minimale afgasninger af kemi. Kriteriet for indeluftkvalitet er overholdt, hvilket sikrer kunder og medarbejder et sundt indeklima og arbejdsmiljø. Der er stillet krav til belysningsklasser på udearealer, hvilket er med til at sikre godt overblik og sikkerhed for gående til butikken i de mørke timer. Derudover er der arbejdet med cyklistforhold til stedet, på niveau med bilparkering, for at sikre gode cykelforhold, så det er muligt at komme til trælasten uden at skulle køre bil.

Design og arkitektur

Ideen bag bygningens design er at forbinde den vigtige funktionalitet i byggeriet som byggemarked med en bæredygtig facade af træ som hilsen til STARKs ’moderforretning’, Aarhus Trælasthandel fra 1896. Byggeriet er ’pakket ind’ i trælameller for at give bygningen et let og transparent udtryk. Den smukke facadebeklædning samt alt andet træ i byggeriet er udført i bæredygtigt, certificeret træ.

Cirkulær økonomi

Alle materialer, produkter og kemikalier benyttet i byggeriet er dokumenteret på tegningsmaterialet. Det betyder, at byggeriet har en indholdsfortegnelse med et fuldt overblik over, hvilke ressourcer der er i bygningen. Med denne dokumentation vil de ressourcer, der er i bygningen, være væsentlig lettere at udnytte bedst muligt i et cirkulært perspektiv. Når bygningen skal renoveres eller nedrives, kan denne dokumentation præcist fortælle, hvad bygningen indeholder af materialer, så både genbrug og affaldshåndtering bliver nemmere. Derudover, har der været fokus på at benytte byggematerialer med verificerede miljøvaredeklarationer (EPD’er), som udover at give dokumentation for materialets miljøbelastningerne i byggevarens livscyklus, også angiver potentialet for genbrug og genanvendelse.

Fakta

DGNB score for projektet

STARK Hørsholm har scoret 51,7% med højeste karakter indenfor Økonomisk kvalitet og Proces kvalitet. Byggeriet har scoret højt på bl.a. fleksibilitet, omstillingsevne og robusthed. Dette byggeri er det første DGNB-byggeri i STARK regi. Det har været en lærerig rejse og et opgør med STARKs traditionelle byggeprocesser og værdikriterier. Point-resultatet er ikke imponerende, men projektet har givet et vigtigt indblik i, og erfaring med kvantificerbar bæredygtighed som vil benyttes i byggeprojekter fremadrettet. Derudover, har processen givet en forståelse for de DGNB-dokumentationskrav vores kunder står med i deres certificerede projekter.