DGNB-auditor i nye bygninger

Her kan du læse om at blive DGNB-auditor for nye bygninger.

 

Se alle vores aktuelle kurser og uddannelser her.

Som uddannet DGNB-konsulent i nye bygninger, kan du vælge at uddanne dig til auditor. En DGNB-auditor er bindeleddet mellem DGNB Danmark og selve bygningsprojektet. Det er den person, der har ansvar for at indsamle den nødvendige dokumentation for, at projektet kan blive certificeret.

Som auditor bliver du desuden ekspert i DGNB-systemet og bidrager med know how i forhold til alle aspekter af et bæredygtigt byggeri.

Hvad er forskellen på konsulent og auditor?

Konsulentuddannelsen er første del af uddannelsen til DGNB-auditor. Forskellen er primært, at konsulentens rolle er rådgivende, mens auditorens rolle er praktisk udøvende. Auditoren står således som bindeled mellem en bygherre og DK-GBC og er hovedansvarlig for at sikre gennemførslen af en certificering i praksis. Det betyder helt konkret, at auditoren skal sørge for, at al relevant dokumentation af byggeriet og byggeprocessen i forhold til DGNB-certificeringens krav, indsamles og fremsendes til DK-GBC.

 

Hvordan bliver du DGNB-auditor?

For at blive auditor skal du udover at være uddannet DGNB-konsulent gennemføre:

 

Ved tidspunkt for opnåelse af DGNB-auditor, skal du desuden opfylde ét af følgende krav:

  • Have afsluttet en akademisk relevant uddannelse som fx arkitekt eller ingeniør og mindst fire års relevant erhvervserfaring.
  • Have afsluttet en bachelorgrad inden for en akademisk uddannelse som fx arkitekt eller ingeniør og mindst seks års relevant erhvervserfaring.

 

Eksamen

Eksamen er i praksis certificeringen af det færdige byggeri.