Konference: Bæredygtige skoler og institutioner; har vi råd til at lade være? (AFHOLDT)

Konference i Svendborg mandag den 30. januar 2017 kl. 10.00-14.30 efterfulgt af besøg i Danmarks første bæredygtige børnehave med DGNB-certificering.

Danske institutioner og skoler bør være optimale rammer for børns udvikling og uddannelse;- bl.a med et godt indeklima.

Vores bygninger bør også have lave energiforbrug, lave omkostninger til vedligehold og de skal naturligvis bygges af miljøvenlige materialer.

Flere offentlige instanser har vist, at det kan betale sig at gå foran ved at stille krav om bæredygtigt byggeri. Med bæredygtighed mener vi et byggeri med afbalancerede hensyn til anlægs- og driftsøkonomi, miljø- og sociale hensyn.
Erfaringerne viser, at man kan få byggerier med høj kvalitet, til den aftalte pris og til det aftalte tidspunkt.

Svendborg kommune har bygget Danmarks første certificerede bæredygtige børnehave, der er taget i brug i 2016. Kom og se den og hør, hvordan flere kommuner og regioner bygger bæredygtige institutioner med den anerkendte ordning for vurdering af graden af bæredygtighed, DGNB.
 
Formålet med konferencen er at blive klogere på, hvordan vi prioriterer bæredygtighedstiltag ved projektering af nye skoler og institutioner og renovering af eksisterende.  Desuden får du idéer til tilrettelæggelse af den politiske proces og tips til at udarbejde beslutningsgrundlaget, der viser, at vi ikke har råd til at lade være.

Konferencen henvender sig primært til:
•    Offentlige bygherre, politikkere og embedsmænd
•    Private bygherrer
•    Bygherrerådgivere, arkitekt- og ingeniørfirmaer
 
Praktisk information:
Dato: Mandag den 30. januar 2017.
Tidspunkt: kl. 10.00-14.30, efterfulgt af plakette-ceremoni kl. 15.00-16.30 på børnehaven Humlebien.
Sted: Sydfyns Elforsyning (SEF),  Fåborgvej 44, 5700 Svendborg. Børnehaven Humlebien, Fruerstuevej 17 B, 5700 Svendborg.

Arrangører: Green Building Council Denmark i samarbejde med MiljøForum Fyn - det regionale miljø- og erhvervsnetværk.

Pris: Medlemmer af DK-GBC og MiljøForum Fyn deltager gratis. Ved afbud senere end den 25. januar eller ved udeblivelse opkræves der et gebyr på 500 kr. Deltagerpris for ikke-medlemmer: 750 kr.

Tilmeld dig her

 

Programmet for dagen.

10.00 Ankomst og kaffe/the m. brød


10.15 Velkomst           
v/ Direktør Mette Qvist, Green Building Council Denmark

10.20 Svendborg Kommunes ambitioner om en bæredygtig udvikling
Svendborg kommunes ønsker om bæredygtig udvikling, konkrete tiltag i byudviklingsområdet Tankefuld, cita slow-bevægelsen/konceptet, bæredygtigt institutionsbyggeri.  
v/ Borgmester i Svendborg Lars Erik Hornemann

10.30 Bæredygtige institutioner og skoler kan betale sig

Flere danske kommuner og regioner har projekteret nybyggeri med DGNB. Hør om deres erfaringer med bl.a.

- totaløkonomi, herunder om ”vi har råd til at lade være”

- opnåede læringsmiljøer gennem godt indeklima

- udbud og gennemførelse

- fordelene ved et certificeret byggeri

 • DGNB-certificeret tilbygning til skolen på Duevej v/ Arkitekt Søren Aabling, Frederiksberg Kommune
 • To bo- og handicapinstitutioner, Skovbo og Bakkebo, er med succes projekteret med DGNB som udgangspunkt v/ Kontorchef Niels Sloth, Region  Nord
 • Erfaringer med DGNB i forarbejderne til renoveringen af Rymarksvejens skole v/ Udviklingskonsulent Signe Bang Korsnes, Københavns Kommune, Ejendomme og Indkøb
 • Humlebien i Svendborg er Danmarks første bæredygtige børnehave v/Projektleder Anton Holm Madsen, Svendborg Kommune og DGNB-auditor Jeppe Lemb Szameitat, Sweco


11.40 Pause

12.00 Bæredygtighed i skoler og institutioner kan nu sættes på en enkel formel

v/ Teknisk Direktør, Lau Raffnsøe, Green Building Council Denmark

 

12.30 Perspektiverne for elevernes læring ved et sundt indeklima

v/ Professor, sektionsleder Geo Clausen, Institut for Byggeri og Anlæg. Danmarks Tekniske Universitet

 

13.00 Frokost

 

13.30 Den offentlige bygherres beslutning om bæredygtigt byggeri: Processen og beslutningsgrundlaget for bæredygtige nybyggerier og renoveringer hos offentlige instanser. Hvordan sikrer man, at anlægs- og driftsudgifter håndteres forud for beslutningerne.

 • Derfor arbejder Frederiksberg Kommune med DGNB-byggeri i forlængelse af kommunens vision og sådan er det forankret v/ Bæredygtighedskoordinator Pernille Kern Kernel, DGNB konsulent, Frederiksberg Kommune
 • Metoden til kvalitetsbeskrivelse af opførelse og drift af byggeri v/ Kontorchef Niels Sloth, Region Nord
 • Tilgangen til bæredygtig byggeri i København Kommune v/ Udviklingskonsulent Signe Bang Korsnes, Københavns Kommune

 

14.30 Slut, herefter mulighed for bustransport til Humlebien

 

Kl. 15.00 Danmarks første bæredygtigheds-certificerede børnehave får plakette

Ceremoni v/Svendborg Kommune, Humlebien: Fruerstuevej 17 B, 5700 Svendborg

- Velkomst v/Borgmester Lars Erik Hornemann

- Plakette-overrækkelse til Svendborg Kommune v/Direktør Mette Qvist, Green Building Council Denmark

- Diplom til ny-uddannede auditorer for institutions-kriterierne v/Green Building Council Denmark

                            

Priser

 • Medlemmer af DK-GBC og MiljøForum Fyn: Gratis
 • Ikke-medlemspris: DKK 750,- inkl. moms
 • Ved afbud senere end den 25. januar 2017 eller ved udeblivelse: DKK 500,- inkl. moms

Dato og adresse

 • 30.01.2017  10.00 - 14.30