Vision og mission

Green Building Council Denmark blev, ved stiftende generalforsamling i 2010, etableret som et dansk råd for bæredygtighed i byggebranchen.

Foreningens mål er at forbedre bæredygtigheden i såvel byggeriet som i det omgivende miljø ved at udbrede den danske DGNB-certificeringsordning Med fokus på både miljø, økonomi og sociale forhold ønsker DGNB at fremme en helhedsorienteret tilgang til byggeri og byområder.

Vision

  • Udbrede bæredygtighed i byggebranchen og hermed understøtte den grønne omstilling i Danmark.
  • Skabe forudsætninger for, at den danske byggebranche bliver ledende inden for bæredygtigt byggeri på det internationale marked.
  • Sætte standarder inden for bæredygtigt byggeri både nationalt og internationalt.

 

Mission

Forbedre bæredygtigheden inde for byggeriet og det omgivende miljø ved:

  • At skabe en erkendelse og holdningsændring hos ledelsen i virksomheder og organisationer, der fordrer bæredygtige valg.
  • At videreimplementere værdiskabelsen med DGNB som led i at fremme bæredygtigt byggeri i proces projektering, design, vedligeholdelse og sundhed/velvære. Både ved nybyggeri og renovering.
  • At øge ambitionsniveauet for bæredygtigt byggeri for hermed at skabe politisk pres, og dermed påvirke lovgivningen.