Uddannelsesudvalg

Formand: Pernille Fassov (Rambøll)

Øvrige medlemmer: Peter Hesselholt (MOE), Tine Steen Larsen (AAU), Charlotte Falstrup (Falstrup.dk), Peter Foldbjerg (VELUX), Camilla Dyring (Sweco), Trine Schou Berg (Skanska)

 

Om uddannelsesudvalget

Uddannelsesudvalget blev etableret i 2010 samtidig med foreningen Green Building Council Denmark. Formålet med udvalget var at stå for udvikling af organisationens uddannelser - herunder i særdeleshed DGNB konsulentuddannelsen samt fungere som kvalitetskontrol for disse uddannelser i DK-GBC regi. 

 

Uddannelsesudvalget er sat i verden for at højne videns- og kompetenceniveauet i den danske byggebranche inden for bæredygtighed. Det gør vi ved at initiere og udvikle kurser, uddannelser med videre, der tilsammen skal gøre alle byggebranchens aktører i stand til at handle i den funktion, de varetager for herigennem at bidrage til mere bæredygtighed i det byggede miljø.

 

DK-GBC skal være det første sted en hvilken som helst aktør i byggebranchen henvender sig, når man ønsker at dygtiggøre sig inden for bæredygtighed i det byggede miljø. Det gør man, fordi der er relevante uddannelsestilbud til alle, og fordi de er af højeste kvalitet.