Uddannelsesudvalg

Formand: Pernille Klausen (Rambøll)

Øvrige medlemmer:

Camilla Dyring (Sweco)

Lena McNair (Arkitektforeningen)

Ninette Alto (MT Højgaard)

Peter Hesselholt (MOE)

Tine Steen Larsen (AAU)

Trine Schou Berg (Skanska)

Om uddannelsesudvalget


Uddannelsesudvalg til varetagelse af udvikling af foreningens kurser. Formand for udvalget samt en stedfortræder udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer. Øvrige medlemmer godkendes af bestyrelsen.


Formål


Uddannelsesudvalget er sat i verden for at højne videns- og kompetenceniveauet i den danske byggebranche inden for bæredygtighed. Det gør vi ved at initiere og udvikle kurser, uddannelser med videre, der tilsammen skal gøre alle byggebranchens aktører i stand til at handle i den funktion, de varetager, for herigennem at bidrage til mere bæredygtighed i det byggede miljø.


DK-GBC skal være det første sted en hvilken som helst aktør i byggebranchen henvender sig, når man ønsker at dygtiggøre sig inden for bæredygtighed i det byggede miljø. Det gør man, fordi der er relevante uddannelsestilbud til alle, og fordi de er af højeste kvalitet.


Baggrund

Uddannelsesudvalget blev etableret i 2010 samtidig med foreningen Green Building Council Denmark. Formålet med udvalget var at stå for udvikling af organisationens uddannelser - herunder i særdeleshed DGNB konsulentuddannelsen og auditorkurserne samt fungere som kvalitetskontrol for disse uddannelser i DK-GBC regi. I dag er udvalgets opgave mere at bidrage med ideudvikling, faglig sparring og viden om markedet.