Materiale- og komponentudvalg

Formand: Susanne Kuehn (Rockwool)

Øvrige medlemmer:

Amdi Worm (Arkitema)

Andreas Linnet (Rambøll)

Anna-Mette Monnelly (NCC)

Elnaz Ehsani (MT Højgaard)

Gitte Krusholm Nielsen (Danske Tegl)

Helene Løvkvist Andersen (Saint Gobain Nordic)

Karen Andreasen (Velux)

Karoline Geneser (MOE)

Peter Grønlund (Dovista)

Dorthe Mathiesen (Dansk Byggeri)

Thomas Witterseh (Teknologisk Institut)

Om materiale- og komponentudvalget

Materiale- og komponentudvalgets primære ansvarsområde er at skabe en strategi for, hvordan DK-GBC kan informere om byggematerialers bæredygtighed.

Formål

  • at sikre udbredelsen af DGNB som accepteret kvalitetsstempel for bæredygtige bygninger og som en kvalitetssikring af bygninger i Danmark,
  • at tilslutningen til certificeringsordningen øges. Det kan ske ved øget brugervenlighed for vurdering af materialers bidrag til bygningens bæredygtighed og ved implementering af nye vurderingskriterier af materialer,
  • at afsøge DK-GBCs materialeproducent medlemmers behov for nye aktiviteter.


Baggrund

Udvalget blev etableret i marts 2015 med henblik på at assistere og rådgive DK-GBC’s bestyrelse i spørgsmål vedrørende karakteren og kvaliteten af materialers og komponenters miljødata samt disses anvendelse som input til vurdering og beregning af bygningers LCA-profiler. Det har altid været og er fortsat en præmis for udvalgets arbejde, at vurdering af materialers bidrag til en bygnings bæredygtighed skal være baseret på internationale standarder.

Yderligere skulle udvalget varetage opgaver i relation til information om disse forhold udadtil, f.eks. i samarbejde med andre af byggeriets parter. Samt bistå sekretariat og bestyrelse i spørgsmål om producenters og leverandørers brug af DGNB-/DK-GBC-navne og logoer i forbindelse med markedsføring af deres produkter.