Markedsføringsudvalg

Formand: Klaus Birk (Saint Gobain)

Øvrige medlemmer:

Christian Hartmann (ATP Ejendomme)

Elo Alsing (Skanska)

Lars Holm (Miljø Forum Fyn)

Mark Howell (NIRAS)

Mia Manghezi (PensionDanmark)

Ole Hornbek (JJW Arkitekter)

Per Stabell Monby (Saint-Gobain)

Susanne Kuehn (Rockwool)

Torsten Esbjørn (Altiflex)

Formål

  • At udvikle kommunikation til fremme af bæredygtigt byggeri og bæredygtige byområder, og dermed øge efterspørgslen af bæredygtighedscertificering, der i sidste ende kan medvirke til den bæredygtige omstilling i Danmark
  • At positionere DK-GBC som organisationen man i Danmark konsulterer i bæredygtighedsspørgsmål, når det gælder bygninger og det byggede miljø i såvel nybyggeri som renovering
  • At fremme foreningens bæredygtighedsprofil og stå for markedsføring af uddannelser, kurser, seminarer og konferencer etc.
  • At stå for segmenteret markedsføring af DGNB og DK-GBC, fx målrettet PR, udvikling og opdatering af hjemmeside, dynamisk kommunikation på sociale medier, udarbejdelse og markedsføring af rapporter, brochurer og andet materiale
  • At identificere nye målgrupper, projekter og kundesegmenter med henblik på at øge antallet af medlemmer, auditorer, konsulenter og certificerede projekter

 

Baggrund

Udvalget blev oprindeligt nedsat med henblik på markedsføring af DGNB snarere end DK-GBC, idet udrulningen af DGNB som det danske certificeringssystem på daværende tidspunkt var det mest presserende for at synliggøre bæredygtighedsbegrebet i Danmark.

Imidlertid har udviklingen med blandt andet den formelle legale adskillelse imellem DGNB og DK-GBC nødvendiggjort en justeret tilgang til markedsføringen af foreningen.

I dag er det vores ambition, at vi via professionel og seriøs markedsføring positionerer DK-GBC som den organisation, alle professionelle aktører såsom politikere, investorer, bygherrer, rådgivere, entreprenører og materialeproducenter henvender sig til i bæredygtighedsspørgsmål i relation til byggeri og byområder.

Hvis du har spørgsmål eller emner, du ønsker, udvalget skal tage op, kan du skrive til os, så skal vi sørge for at gå videre med det.