Kriterieudvalg for byområder

 Kriterieudvalget for byområder står for input til udvikling af nye certificeringskriterier samt kvalitetsikring af eksisterende.

 

Formand: Jesper Dahl (Arkitektforeningen/Frederiksberg Kommune)

 

Øvrige medlemmer: Charlotte Falstrup, Thomas Leerberg (COWI), Io Maria Andersen Schønherr (COBE), Pernille Kern Kernel (Frederiksberg kommune), Andreas Qvist Secher (Rambøll), Kirstine Iversen (By&Havn) og Jesper Ole Jensen (Aalborg Universitet), Rikke Faaborg (By og Havn), Martin Thue Jacobsen (Frederiksberg Kommune)