Kriterieudvalg for byområder

Formand: Jesper Dahl (Arkitektforeningen/Frederiksberg Kommune)

Øvrige medlemmer:

Andreas Qvist Secher (Rambøll)

Annette Walther (By&Havn)

Io Maria Andersen Schønherr (COBE)

Jakob Sandell Sørensen (Schønherr)

Jesper Ole Jensen (Aalborg Universitet)

Martin Thue Jacobsen (PensionDanmark) 

Pernille Kern Kernel (Region Hovedstaden)

 

Formål

  • At sætte retning for og sikre løbende opdatering og udvikling af DGNB manualens kriterier for byområder
  • At arbejde kontinuerligt med evaluering og udvikling af certificeringsprocessen, med henblik på at tilpasse denne til øvrig dansk praksis
  • At sætte fokus på DGNB Byområder som metodeværktøj til alle stadier af bæredygtig byudvikling
  • At behandle ønsker om dispensationer fra kriterierne i manualen

 

Baggrund

Udvalget har en overordnet rolle i forhold til at rådgive bestyrelsen om certificering af byområder, samt at sikre en bred forankring af certificeringen.

Udvalget tager sig af overordnede drøftelser af retning og vægtning af emner og kriterier, med fokus på DGNB Byområders fortsatte relevans set i forhold til samfundsudviklingen. Den egentlige kvalitetssikring af fagligt indhold foregår i underudvalg, hvor der trækkes på fagpersoner med særlige kompetencer.

Udvalget drøfter desuden problemstillinger vedrørende certificeringsarbejdets organisering, herunder muligheder for at smidiggøre processen og lette dokumentationsbyrden for kunden.

Derudover behandler udvalget dispensationsansøgninger. Dispensationer danner præcedens i forhold til andre projekter, og udvalget tilstræber entydige og lige forhold for alle projekter.