Kriterieudvalg for bygninger

Formand: Peter Andreas (Danske Arkitektvirksomheder) 

Øvrige medlemmer: Morten Zimmermann (EKJ), Maj Agerbæk Jakobsen (AI), Hanne Tine Ring Hansen (Søren Jensen Rådgivende Ingeniører), Søren Aggerholm (SBi), Michael Petersen (Saint-Gobain Nordic), Rikke Orry (Arkitema), Jens Breinholt (PensionDanmark) og Gitte Gylling Olesen (Rambøll), Henriette Falk Olesen (Aarstiderne Arkitekter)

Formål

Udvalget skal varetage kvalitetssikring af kriterier og værktøjer til de eksisterende certificeringskategorier samt igangsætte udvikling af nye projekter til måling af bæredygtighed.

 

Baggrund

Udvalget er oprindeligt nedsat som faglig autoritet og kvalitetssikring af DGNB kriterierne i forbindelse med tilpasning af DGNB til Danmark. I dag er DGNB certificeringen dog så kompleks og baseret på så specifik ekspertviden, at kvalitetssikringen foregår i underudvalg/teknikgrupper, hvor relevante eksperter med særlig fagviden om den konkrete problemstilling involveres.

I dag er udvalgets opgave mere overordnet i forhold til at udstikke retning for fremtidig ændringer og tilpasninger af DGNB kategorierne, samt at lægge op til mere principielle beslutninger, om DGNB certificeringens faglige indhold til bestyrelsen.


Hvis du har spørgsmål eller emner, du ønsker, udvalget skal tage op, kan du 
skrive til os her, så skal vi sørge for at gå videre med det.