Kriterieudvalg for bygninger

Formand: Peter Andreas (Danske Arkitektvirksomheder) 

Øvrige medlemmer: 

Brian Højbjerre (Årstiderne Arkitekter, part of Sweco)

Hanne Tine Ring Hansen (Søren Jensen Rådgivende Ingeniører)

Harpa Birgisdottir (SBI)

Jannick K. Roth (WindowMaster)

Jens Breinholt (PensionDanmark)

Jørn Kiesslinger (Lendager Arkitekter)

Maj Agerbæk Jakobsen (AI)

Morten Zimmermann (EKJ)

Signe Bang Korsnes (Arkitema)

Formål

Udvalget skal varetage kvalitetssikring af kriterier og værktøjer til de eksisterende certificeringskategorier samt igangsætte udvikling af nye projekter til måling af bæredygtighed.

 

Baggrund

Udvalget er oprindeligt nedsat som faglig autoritet og kvalitetssikring af DGNB kriterierne i forbindelse med tilpasning af DGNB til Danmark. I dag er DGNB certificeringen dog så kompleks og baseret på så specifik ekspertviden, at kvalitetssikringen foregår i underudvalg/teknikgrupper, hvor relevante eksperter med særlig fagviden om den konkrete problemstilling involveres.

I dag er udvalgets opgave mere overordnet i forhold til at udstikke retning for fremtidig ændringer og tilpasninger af DGNB kategorierne, samt at lægge op til mere principielle beslutninger, om DGNB certificeringens faglige indhold til bestyrelsen.