Forretningsudvalg

Formand: Nikolaj Hertel

Øvrige medlemmer:

Jesper Dahl ( Arkitektforeningen/ Frederiksberg Kommune)

Klaus Birk (Saint Gobain)

Pernille Klausen (Rambøll)

Peter Andreas Sattrup (Danske Arkitektvirksomheder)

Susanne Kuehn (Rockwool)

Formål

 

Foretningsudvalg til varetagelse af foreningens økonomiske forhold, herunder fastlæggelse af budgetter i fornødent omfang. Formand er bestyrelsesformanden og udvalgets øvrige medlemmer er formændene for de øvrige udvalg samt bestyrelsens næstformand.