Bygherreudvalg

Bygherreudvalg til varetagelse af bygherre interesser i forhold til bæredygtighedscertificering. Formanden for udvalget samt en stedfortræder udpejes af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer. Øvrige medlemmer godkendes af bestyrelsen.
Bygherreudvalget sikrer, at bygherrers interesser i DK-GBC's varetages løbende via erfaringsudveksling om bæredygtige tiltag herunder certificering samt afklaring af relevante aktiviteter for bygherrer og formulering af ændringsforslag til DGNB.

 

Formand: Karsten Withington Brink (PensionDanmark)

 

Øvrige medlemmer: 

Christian Hartmann (ATP Ejendomme), Ulrik Winge (Frederiksberg Kommune), Árni Laksáfoss (Danica), Kent Traulsen (Nordea Ejendomme), Kenneth Ohlendorff (Jeudan), Jens Bjarne Hansen (Jeudan), Solvej Ranje (SEB), Kim Freilev (CW Obel), Peter Gravesen (PKA), Graves Simonsen (Bygherreforeningen).