Alina Koch

Student Assistent

Tlf: 3672 1020
E-mail: alina.koch@dk-gbc.dk

Kompetencer: