Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi tilbyder en lang række ydelse til vores medlemmer som alle har det formål at skabe Shared Value via DGNB som et fælles sprog for bæredygtighed på tværs af værdikæden, der forbedrer virksomhedens konkurrenceevne samtidig med at de økonomiske og sociale forhold fremmes i de lokalsamfund, hvor de opererer.

Find din type af organisation neden for.

 

Find kontaktoplysninger på sekretariatet.