Bestyrelse


DK-GBC's bestyrelse er en arbejdende bestyrelse, der bidrager konkret til udviklingen og fremdriften af DK-GBC. 

Bestyrelsen består af 5-9 personer inklusiv formanden samt op til 3 suppleanter, der mødes 6 gange årligt. 

Bestyrelsesmedlemmerne er i øvrigt alle engageret i et eller flere af DK-GBC's udvalg.

Du kan læse mere om de enkelte medlemmer af bestyrelsen nedenfor.

For at læse mere om, rammerne for bestyrelsens arbejde kan du læse DK-GBC's vedtægter.

Nikolaj Hertel

Bestyrelsesformand

Klaus Birk

Saint-Gobain

Niels Sloth

Region Nordjylland

Susanne Kuehn

ROCKWOOL A/S

Ole Hornbek

JJW ARKITEKTER

Jesper Dahl

Arkitektforeningen og Frederiksberg Kommune

John Sommer

MT Højgaard

Trine Schou Berg

Skanska A/S

Rikke Bjerregaard Orry

Arkitema Architects