Materiale- og komponentudvalg

Materiale- og komponentudvalgets primære ansvarsområde er at skabe en strategi for, hvordan DK-GBC kan informere om byggematerialers bæredygtighed.

 

Formand: Susanne Kuehn (Rockwool)

Øvrige medlemmer: Søren Aggerholm (SBi), John Sommer (MT Højgaard), Karoline Geneser (NIRAS), Karen Andreassen (Velux), Jette Snoer (Dansk Byggeri), Peter Grønlund (Dovista), Thomas Witterseh (Teknologisk Institut),Thomas Uhd (Dansk Byggeri), Amdi Worm (Arkitema)