Kriterieudvalg bygninger

Kriterieudvalget bygninger står for input til udvikling af nye certificeringskriterier samt kvalitetsikring af eksisterende. 

Formand: Peter Andreas (Danske Arkitektvirksomheder)

 

Øvrige medlemmer: Morten Zimmermann (EKJ), Maj Agerbæk Jakobsen (AI), Hanne Tine Ring Hansen (Søren Jensen Rådgivende Ingeniører), Søren Aggerholm (SBi), Michael Petersen (Saint-Gobain Nordic), Rikke Orry (Arkitema), Jens Breinholt (PensionDanmark),