Tak for en inspirerende vinterkonference!

19.12.2019

Green Building Council Danmark inviterede til konference om biodiversitet i det byggede miljø den 17. december 2019 på Roskilde Rådhus, hvor blandt andet biologer, byplanlæggere og landskabsarkitekter fortalte om, hvor stor betydning biodiversitet og grønne områder har for livskvaliteten i de større byer.

Biodiversitet og bedre bynatur bliver et nyt kriterie for DGNB-certificering af bæredygtige byområder i 2020.


Biodiversitet i byerne er et overset emne, når vi taler om grøn omstilling. Derfor arbejder Green Building Council Danmark (DK-GBC) på at tænke biodiversitet ind som et element i byudvikling og alle større projekter med nybyggeri, renovering, anlæg og drift.


Green Building Council Danmark inviterede til konference om biodiversitet i det byggede miljø den 17. december 2019 på Roskilde Rådhus, hvor blandt andet biologer, byplanlæggere og landskabsarkitekter fortalte om, hvor stor betydning biodiversitet og grønne områder har for livskvaliteten i de større byer.


- ´Naturen er i krise og det skal vi gøre noget ved, også i byerne’, fastslår Mette Qvist, direktør i DK-GBC. Mange danske dyrearter er i såkaldt ugunstig bevaringsstatus, og ganske mange levesteder for de vilde dyr i Danmark er truet af menneskers bosætning og udfoldelse på naturens bekostning.


Strategier for bevaring af biodiversitet
Naturen er trængt i hele Europa, og både London og Paris har udnævnt en borgmester for biodiversitet. Flere europæiske byer lægger strategier til forbedring af naturen i byerne. Lovgivning og indsatser har bidraget til at vende nogle af de negative trends, men overordnet set er fremgangen for truede dyrearter stadig utilstrækkelig.

Derfor arbejder flere danske kommuner med lokale strategier til bevaring af biodiversiteten. På konferencen var der både eksempler fra Hjørring Kommune, Gentofte Kommune og Roskilde Kommune. Kommunerne har især fokus på ændrede planer for drift og vedligehold af grønne arealer, som skifter udseende fra monotone græsarealer til lave urteplæner eller mere vildtvoksende bynatur med blomsterenge.


Den grønne politik skal mobilisere befolkningen
Mette Gjerskov, miljøordfører fra Socialdemokratiet åbnede konferencen.

– ’Vi skal tage stilling og danskerne har valgt en grøn regering,’ indledte hun. – ’Vi skal alle ud i naturen og komme til at holde af den og blive motiveret for at passe på den’.

Der er indskrevet grønne løfter til befolkningen i regeringens Forståelsespapir, og Det grønne Udvalg er etableret som et nyt initiativ. Mette Gjerskov opfordrer alle til at gå ind på Miljøministeriets hjemmeside og skrive forslag til initiativer til bevarelse af biodiversitet. 

Naturprojekter i byerne
Potentialet for at være værter for planter, dyr og insekter i byerne er stort. Byerne i Danmark udgør omkring en fjerdedel af det areal, der ikke dyrkes som landbrug. I flere byer er der givet dispensation fra lov om husdyrhold til at etablere vilde blomsterenge i indhegninger, hvor køer eller geder sættes til at bide det grønne dække ned som en erstatning for græsslåmaskiner. Oplevelsen for borgerne er en helt anden. Der er mere at se på og mere at tale om, når nærheden myldrer af dyreliv og planter. De grønne arealer bliver grund under et socialt samvær.


- ’De største barrierer for mere bynatur er mentale’, udtaler Sebastian Jonshøj, vicepræsident for Danmarks Naturfredningsforening. – ’Det er et spørgsmål om, hvorvidt vi kan overgive os til at lade naturen tage kontrollen, da det medfører et rod og en vildskab, som vi er vant til at arbejde intensivt med at tæmme og trimme.´


Naturbaserede designløsninger
Vores livsstil har ændret på naturens orden, og vi må selv kæmpe for at få naturen tilbage i byerne, mener SLA, landskabsarkitekter, der kalder sig naturdesignere. De ser naturgrundlaget i vores byer som fundament for livskvalitet, og de vil genskabe forbindelsen mellem mennesker og natur i byplanlægning og byudvikling.

SLA arbejder med naturbaseret design der skal være både praktisk, biologisk og æstetisk. Bevidst designet bynatur løser en masse af de problemer, som vi selv har skabt i byerne med overophedning og forurening, skybrud og manglende klimatilpasning. Bynatur gør også livet målbart mere værd at leve og inspirerer til flere aktive fællesskaber og sunde former for byliv. Alt, hvad vi bygger, skal øge naturværdien og den biologiske diversitet i byen.

Konklusionen på konferencen var, at der er meget vi kan gøre for at forbedre biodiversiteten i bynaturen. Det er et emne, der får mere og mere opmærksomhed og, der er projekter i gang over hele landet, der forbedrer biodiversiteten i de danske byer. Der er dog stadig meget, der kan gøres og bør at gøres.

Missionen for konferencen var, at vi sammen skulle blive klogere på, hvordan vi kan hjælpe og inspirere hinanden til at skabe den bedst mulige natur i de danske byer med høj biodiversitet – det lykkedes i den grad.

Programmet for dagen var:

09.30 - 10.00: Registrering og formiddagskaffe

10.00 - 10.10: Introduktion til dagens tema
Mette Qvist, direktør, Green Building Council Denmark

10.10 - 10.30: Hvordan får vi Danmark i den grønne førertrøje – set fra Folketinget?
Mette Gjerskov, miljøordfører, Socialdemokratiet

10.30 - 10.50: Naturkrisen er en gigantisk akut opgave
Sebastian Jonshøj, vicepræsident, Danmarks Naturfredningsforening

10.50 - 11.10: State of the nation
Vicky Knudsen, biolog og naturformidler

11.10 - 11.40: Pause

11.40 - 12.25: Samtale om biodiversitet i det bebyggede miljø – er det galt eller genialt?
Hans-Bo Hyldig, direktør, FB Gruppen, Flemming Rafn Thomsen, Founding Partner, Tredje Natur, Mia Manghezi, projekt udviklingsdirektør, PensionDanmark og Vicky Knudsen

12.25 - 13.25: Frokost og netværk

13.25 - 14.50: Konkrete eksempler:
Biodiversitet i byer, Rasmus Vincentz, cand.scient.soc, Habitats
Biodiversitet og Naturbaseret Design, Kristine Kjørup Rasmussen, biolog/fagansvarlig for SLA biodiversitet, SLA
Biodiversitet i Roskilde Kommunes GrønBlå strategi, Jeremy Andrew Dennis, landskabsarkitekt mdl

14.50 - 15.05: Pause

15.05 - 16.00: Kommunal erfaring. Drift, fordele og udfordringer, naturforståelse
Mads Sorento, landskabsarkitekt, Gentofte Kommune
Jens Pedersen, teamleder Team Natur, Hjørring Kommune

16.05 - 16.30: Bynatur i DGNB-certificering
Charlotte Falstrup, teknisk konsulent og Lau Raffnsøe, teknisk direktør, Green Building Council Denmark

16.35 - 17.00: Spørgsmål og tak for i dag