Ny skønhedspris for bygninger med høj arkitektonisk kvalitet

 

DGNB Diamant er en udmærkelse, som tildeles byggeri med en DGNB bæredygtighedscertificering med høj arkitektonisk kvalitet. DGNB Diamant hviler på en to-trins bedømmelse, som har til formål at understøtte, tydeliggøre og fremhæve arkitektonisk kvalitet i DGNB certificeret byggeri.

 

Klik her for at hente pressemeddelelsen i pdf

DGNB Diamant er en udmærkelse, som tildeles byggeri med en DGNB bæredygtighedscertificering med høj arkitektonisk kvalitet. DGNB Diamant hviler på en to-trins bedømmelse, som har til formål at understøtte, tydeliggøre og fremhæve arkitektonisk kvalitet i DGNB certificeret byggeri. 

Konceptet stammer fra DGNB i Tyskland, og er videreudviklet i Danmark af Green Building Council Denmark (DK-GBC) i samarbejde med Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening (AA). Erfaringerne med DGNB Diamant i Tyskland har været rigtig gode, og der foreligger nu en dansk version.

 

Klassisk arkitektur på formel

Den danske version af DGNB Diamant vurderer, hvordan et projekt udvikler herlighedsværdier gennem behandlingen af sted, disposition og detaljering set i perspektiv af de klassiske arkitekturdyder funktionalitet, holdbarhed og skønhed. De klassiske dyder fortolkes i et bæredygtighedsperspektiv, der lægger vægt på hvordan projektets udformning, materialevalg og brug over tid kan skabe kvaliteter, der bidrager markant til bygningskulturen. Kvaliteterne bedømmes i forhold til omhu, klarhed og originalitet efter medlemmerne af bedømmelseskomiteens skøn.

 

Fra design til færdigt byggeri

Processen foregår i 2 trin, hvor det første trin finder sted i designfasen. Projektet præsenteres af arkitekten, og bedømmelseskommiteen vurderer i trin 1, dets kvaliteter i forhold til DGNB Diamant matricen.

 

Ved trin 2 gennemgår bedømmelseskomiteen det færdige byggeri sammen med projektteamet. Hvis byggeriet vurderes at have høj arkitektonisk kvalitet vil bygningen få tildelt et DGNB Diamant certifikat.

Bedømmelseskomitéen består af tre fagfæller med stor ekspertise, og såvel eksisterende samt nye DGNB projekter kan benytte sig af Diamant konceptet.

 

" Arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed hænger uløseligt sammen. Det ene kan ikke stå uden det andet. Med vores samarbejde omkring DGNB Diamant certificeringen, ønsker vi at sætte fokus på vigtigheden af, at arkitektonisk kvalitet er en lige så stor del af det bæredygtige og langtidsholdbare i byggeriet, som alle andre parametre.

DGNB Diamant er en evalueringsmetode, der hjælper til tydeliggøre, hvad arkitektur kan og gør af forskel for det byggede miljø. På denne måde bliver arkitekturen en integreret del af den bæredygtige helhed, både undervejs i designprocessen og når byggeriet står færdigt.

Arkitektforeningens fagdommere deltager i evalueringsprocessen. Gennem uafhængig rådgivning og evaluering af projekterne, bliver de ambassadører for at få arkitektonisk kvalitet ind i det bæredygtige. " (Citat, Jesper Pagh Akademisk Arkitektforening)

 

"Skønhed og funktionalitet er forudsætninger for, at folk sætter pris på deres omgivelser, og passer på de ressourcer, der er investeret i dem. Arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed hænger nøje sammen, og nu bliver det endnu tydeligere, når evalueringsmetoden DGNB Diamant bliver en del af bæredygtighedscertificeringen hos Green Building Council Denmark.

DGNB Diamant sætter rammerne for at evaluere hvordan arkitektur forvandler brugsværdi til langtidsholdbar herlighedsværdi, fra helhed til detalje. Danske Arkitektvirksomheder har sammen med Akademisk Arkitektforening været med til at udvikle metoden med Green Building Council, og vi ser frem til at se det folde sig ud."  Citat Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder

 

Tilmelding

DGNB Diamant afprøves i en pilotfase, hvorefter konceptet evalueres, og paradigmet tilpasses den endelige version.

Pilotfasen er i gang og slutter 31.8.2017.

Projekter skal tilmeldes senest d. 30.6.2017.

 

For yderligere information kontakt venligst: Mette Qvist, direktør i Green Building Council Denmark (tlf: 61 712 10 20, mail: mette.qvist@dk-gbc.dk)

 

Faktaboks

Green Building Council Denmark er en non-profit organisation, hvis formål er at fremme bæredygtighed i byggebranchen ved at arbejde mod et fælles dansk certificeringssystem (DGNB) til måling af bæredygtighed for såvel bygninger som byområder.

 

Der er uddannet 500 konsulenter og auditorer, der kan certificere efter DGNB. I efteråret 2015 måtte Green Building Council oprette et ekstra DGNB-hold, og der er fortsat stor efterspørgsel efter uddannelsen.

Fondsmidler fra bl.a. Realdania har muliggjort tilpasning af DGNB kriterierne til danske forhold. Green Building Council Denmark har i dag 275 medlemmer.