WSP

Medlemstype: Basic

Adresse:
Linnés Allé 2
2630 Taastrup

Tlf: 20 56 14 41
Web: www.orbicon.dk

Kontaktperson: Henning Andresen
E-mail: henn@orbicon.dk

I Orbicon lægger vi vægt på at gøre bære­dygtighed operationelt i det enkelte bygge­projekt. Vores mål er at hjælpe vores kunder med at tage skridtet fra de overordnede visioner om bæredygtighed til at indarbejde klare og konkrete bæredygtighedsmål i det enkelte projekt og i den konkrete kontekst. Eksempler på vores arbejde er DGNB-certificering og rådgivning på vores eget domicil i Høje-Taastrup, DGNB-certificering og rådgivning på Skolen på Duevej i Frederiksberg Kommune og ingeniører på udviklingsprojektet Circle House, som bygges efter princippet om cirkulær økonomi.

Vi arbejder som nogle af de førende inden for natur, miljø og klima også med konteksten og de omgivende byrum. Især med, hvordan vi sikrer vores byer og byrum mod klimaforandringerne og samtidig får integrerede løsninger der giver bynær natur, rekreative områder og nye muligheder for fællesskaber.

Bygninger tilknyttet